Ekologický proud pro každý proces nabíjení.

Elektrická vozidla mohou být plně šetrná k životnímu prostředí pouze v případě, že budou podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že musí být každý proces nabíjení tak udržitelný, jak to jen bude možné.

Pusťme se do toho

image

Proč ekologický proud?

Aby se stala elektromobilita skutečně udržitelnou, je potřeba zohlednit každý střípek v mozaice hodnotového řetězce. Nabíjení je v tomto případě jedním z nejdůležitějších faktorů.
image

Podpora energie z obnovitelných zdrojů.

Kia Charge proto podporuje využívání energií z obnovitelných zdrojů a dbá na to, aby se pro každý proces nabíjení do energetické sítě dodalo jako ekologický proud takové množství elektrické energie, která se při takovém procesu spotřebuje. Tato kompenzace spotřebované energie probíhá právě prostřednictvím takzavného dokladu o původu.
image

Centralizovaný systém.

Doklady o původu patří v Evropě mezi ustálenou formu certifikování zelené elektřiny (tzv. certifikáty energetických vlastností – EAC), které dokládají, jak a kde se elektrická energie vyrábí z obnovitelných zdrojů. Označují se také jako „rodný list“ elektrické energie. Producenti energie z obnovitelných zdrojů si mohou nechat u nezávislých registračních orgánů vystavit doklady o původu pro množství elektrické energie, které vyrábějí a dodávají do sítě.
image

Obnovitelné zdroje.

Naši partneři Digital Charging Solutions a ClimatePartner zajišťují, že všechna nabíjení od Kia Charge získají a „zruší“ (tj. označí jako použité) odpovídající počet dokladů o původu. Zde použité doklady o původu zaručují, že do sítě byla dodána elektřina z evropských elektráren na obnovitelné zdroje. Tímto způsobem Kia Charge plně podporuje ekologicky šetrný způsob výroby elektřiny.

Přidejte se ještě dnes a nabíjejte svůj vůz Kia kdykoliv a kdekoliv.

Pusťme se do toho