Tento web provozuje společnost Digital Charging Solutions GmbH (Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Německo).
Jednatelé firmy oprávněni zastupovat společnost: Jörg Reimann, Markus Bartenschlager, Thomas Menzel
E-mail: cz@kiacharge.com
Tel.: +420 9109 29 290
Úřad a rejstříkový soud: Berlin HRB 211155 B
DIČ: CZ684710338

Mimosoudní řešení sporů
Bez ohledu na naši účast v řízení o alternativním řešení sporů jsme právně zavázáni vás informovat, že Evropská komise vytvořila platformu pro řešení sporů online (ODR), která poskytuje mechanismus pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Platformu najdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Společnost DCS GmbH se nebude účastnit řízení pro řešení sporu před orgánem pro řešení spotřebitelských sporů a nemá povinnost tak učinit.