Co je soubor cookie?

Cookie je krátký soubor, v němž jsou uložena nastavení internetu. Technologii cookie využívají téměř všechny webové stránky. Stáhnou se z Vašeho internetového prohlížeče, jakmile prvně navštívíte určitou webovou stránku. Při Vaší další návštěvě této stránky ze stejného zařízení se soubor cookie a v něm uložené informace buďto vrátí na webovou stránku, která soubor vytvořila (cookie první strany), nebo se odešle na jinou webovou stránku, kam tento soubor patří (cookie třetí strany). Tento soubor pak dané stránce udává, že již byla dříve tímto prohlížečem navštívena a v některých případech pozmění zobrazovaný obsah.

Některé soubory cookie jsou nadmíru užitečné, neboť mohou vylepšit uživatelské pohodlí při opětném navštívení webové stránky, kterou jste měli dříve již vícekrát otevřenou. To vše za předpokladu, že použijete stejné zařízení a prohlížeč jako dříve. Soubory cookie si například pamatují Vaše preference v užívání dané stránky a uzpůsobí zobrazované nabídky tak, aby co nejvíce odpovídaly Vašim osobním zájmům a potřebám.

V závislosti na jejich funkci a účelu lze soubory cookie rozdělit do čtyř kategorií: základní cookie, prováděcí cookie, funkční cookie a cookie pro marketingové účely.

Nastavení cookie

Vaše nastavení cookie lze kdykoli zobrazit ve spodní části stránky kliknutím na odkaz nastavení cookie.

Soubory cookie, které nevyžadují souhlas

Základní cookie, rovněž nazývané „nezbytně nutné soubory cookie“, zaručují funkce, bez nichž byste nemohli tuto webovou stránku používat k zamýšlenému účelu. Tyto soubory používá výhradně společnost Digital Charging Solutions GmbH, a jedná se tak o cookie první strany. Zcela nezbytné soubory cookie například zajišťují, že již nejste dotazováni na přihlašovací údaje po přihlášení pomocí emailové adresy ani na heslo, pokud jste stránky již otevřeli.

Zcela nezbytné soubory cookie nelze z této stránky deaktivovat. Soubory cookie můžete kdykoli deaktivovat ve Vašem prohlížeči.

Nezbytně nutné soubory cookie

CN_ALLOW_FUNCTIONAL_COOKIES

Používá se jako doklad o schválení použití souborů cookie, pokud tomuto schválení podléhají.

Platnost 1 rok

JSESSIONID

Používá se pro identifikaci uživatele během procesu přihlašování, aby se po každém kliknutí nemuseli znovu přihlašovat.

Relace: Po zavření prohlížeče se zavře

dcsRegistrationState

Používá se pro úsporné prvky v textové podobě zadávané uživatelem během relace.

Relace: Po zavření prohlížeče je odstraněn

Nezbytně nutné soubory cookie pro využívání zákaznické podpory a interakci na stránce s FAQ

Následující nezbytně nutné soubory cookie budou použity v případě, že využijete naši zákaznickou podporu nebo navštívíte naši stránku s FAQ. Tyto soubory cookie jsou klíčové pro zajišťování bezproblémové a efektivní zkušenosti během vašich interakcí s těmito službami. 

_CF_BM

Tento soubor cookie služby Cloudflare pomáhá spravovat příchozí tok dat, který odpovídá kritériím spojeným s roboty. Chcete-li se o těchto souborech cookie dozvědět více informací, poskytuje společnost Cloudflare podrobnosti o některých svých souborech cookie na webových stránkách Cloudflare: https://developers.cloudflare.com/fundamentals/reference/policies-compliances/cloudflare-cookies/

Platnost 30 minut

_CFRUID

Soubor cookie služby Cloudflare se používá v případech, kdy se za stejnou IP adresou klienta ukrývá více uživatelů. Každý uživatel bude mít jedinečný soubor cookie, který pomůže předcházet tomu, že by došlo k omezení rychlosti u všech uživatelů, pokud jeden konkrétní uživatel dosáhne prahové hodnoty.

Platnost po dobu relace

_ZENDESK_SESSION

Ukládá ID účtu, směrování interních servisních hovorů a token pro ochranu před útoky CSRF (cross-site request forgery).

Platnost 8 hodin

_ZENDESK_SHARED_SESSION

Autentizační soubory cookie – nastaveny jako anonymní. I bez ověření je nastaveno, kdy jsou automatické odpovědi nakonfigurovány tak, aby umožnily uživateli označit tiket jako vyřešený položkou, kterou obdržel.

Platnost 8 hodin

CF_CHL_PROG

Používané službou Cloudflare pro provádění výzev Javascript nebo Captcha. Tyto soubory cookie se nepoužívají ke sledování ani mimo rámec výzvy.

Doba uchovávání závisí na zásadách prohlížeče koncového uživatele.

CF_CLEARANCE

Toto je ověřovací soubor cookie, který ukládá důkaz, že uživatel správně vyřešil výzvu Javascript nebo Captcha. Účelem tohoto souboru cookie je zajistit, aby již nebyly vydávány výzvy Captcha nebo Javascript, pokud již byla výzva vyřešena. Je vyžadován pro dosažení původního serveru.

Doba uchovávání závisí na zásadách prohlížeče koncového uživatele.

CF_CHL_2

Používané službou Cloudflare pro provádění výzev Javascript nebo Captcha. Tyto soubory cookie se nepoužívají ke sledování ani mimo rámec výzvy.

Doba uchovávání závisí na zásadách prohlížeče koncového uživatele.

HC:{USER_IDENTIFIER}:RECENTLY_ VISITED_ARTICLES

Abychom byli schopni porozumět zdrojům, kdy se koncový uživatel pokusil získat podporu, sleduje tento objekt nedávno zobrazené články v Centru nápovědy pro účely poskytování zákaznické podpory.

Platnost natrvalo (místní úložiště)

ARTICLEVOTES

Je vynechán pouze tehdy, když anonymní koncoví uživatelé skutečně hlasují o článcích. Používá se ke sledování skutečnosti, že anonymní uživatel hlasoval pro článek, takže není opakovaně vyzýván k hlasování o článku, o kterém již hlasoval, ani nemůže odeslat více hlasů vztahujících se k jednomu článku.

Platnost natrvalo (místní úložiště) / po dobu relace (cookie)

_HELP_CENTER_SESSION

Ukládá jedinečný klíč relace pro funkce Centra nápovědy.

Platnost po dobu relace

_ANSWER_BOT_SERVICE_SESSION

Ukládají jedinečný klíč relace pro produkt Answer Bot. Používají se k jednoznačné identifikaci uživatelské relace při používání doporučení článků v rámci Answer Bot.

Platnost po dobu relace

Soubory cookie, které schvalujete

mp_ * _mixpanel

Používané Mixpanelem k analýze provozu z dané webové stránky. Tato data umožňují analýzu užívání webu za účelem zlepšení funkčnosti stránek.

Platnost 1 rok

Správa a odstranění souborů cookie

Soubory cookie můžete zablokovat a vymazat také změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Ke správě souborů cookie Vám většina prohlížečů umožňuje přijmout nebo odmítnout všechny soubory cookie, nebo přijmout pouze některé typy těchto souborů. Postupy pro správu a odstraňování souborů cookie naleznete v Nápovědě Vašeho internetového prohlížeče.

Pokud omezíte používání souborů cookie, nebude moci využívat všechny interaktivní funkce naší webové stránky.