Zelená energia na nabíjanie.

Elektromobily môžu byť ekologické len vtedy, ak podporujú použitie obnoviteľných druhov energie. Preto je našim záväzkom, aby boli všetky nabíjacie udalosti čo najudržateľnejšie.

Začíname

image

Prečo zelená energia?

Aby bola elektromobilita skutočne udržateľná, je nevyhnutné zohľadniť každú časť jej hodnotového reťazca. Nabíjanie je tu jedným z najdôležitejších faktorov.
image

Podpora obnoviteľných energií.

Služba Kia Charge preto podporuje využívanie obnoviteľných energií a zabezpečuje, aby sa pri nabíjaniach do elektrickej siete odoslalo ekvivalentné množstvo spotrebovanej energie ako zelená energia. Toto vyváženie spotrebovaného množstva energie je možné prostredníctvom takzvaných záruk pôvodu.
image

Centralizovaný systém.

Záruky pôvodu sú certifikátmi zelenej energie (tzv. Energy Attribute Certificates – EACs) vo forme, ktorá je v Európe zaužívaná a potvrdzujú, ako a kde sa elektrina vyrába z obnoviteľných energií. Preto sa označujú aj názvom „rodný list“ elektrického prúdu. Výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov si môžu nechať registrovať záruku pôvodu pre množstvo elektrického prúdu, ktoré vyrábajú a odosielajú do siete.
image

Obnoviteľné zdroje.

Spolu s naši partneri získame záruky pôvodu energie na nabíjanie od Kia Charge a „zrušíme“ (t. j. označíme ako použité) ich. Tu použité záruky pôvodu garantujú, že elektrická energia bola do siete dodaná z elektrární vyrábajúcich obnoviteľnú energiu. Takto podporuje Kia Charge ekologické spôsoby výroby elektrickej energie.

Pridajte sa k nám dnes a nabíjajte svoje Kia kdekoľvek a kedykoľvek.

Začíname