100 % ekologická elektrina pre každé nabíjanie.

Elektromobily môžu byť úplne ekologické vtedy, keď podporujú využívanie obnoviteľných energií. Preto sa zaručujeme za to, aby bolo každé nabíjanie čo najudržateľnejšie.

Začíname

image

Prečo zelená elektrina?

Aby bola elektromobilita skutočne udržateľná, je nevyhnutné zohľadniť každú časť jej hodnotového reťazca. Nabíjanie je tu jedným z najdôležitejších faktorov.
image

Podpora obnoviteľných energií.

Služba Kia Charge preto podporuje využívanie obnoviteľných energií a zabezpečuje, aby sa za každé nabitie vozidla do elektrickej siete odoslalo ekvivalentné množstvo zelenej energie. Vyváženie spotrebovaného množstva energie je možné prostredníctvom takzvaných záruk pôvodu.
image

Centralizovaný systém.

Záruky pôvodu sú certifikátmi zelenej energie (tzv. Energy Attribute Certificates – EACs) vo forme, ktorá je v Európe zaužívaná a potvrdzujú, ako a kde sa elektrina vyrába z obnoviteľných energií. Preto sa označujú aj názvom „rodný list“ elektrického prúdu. Výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov si môžu nechať registrovať záruku pôvodu pre množstvo elektrického prúdu, ktoré vyrábajú a odosielajú do siete.
image

100 % veterná energia.

Prostredníctvom partnerov Digital Charging Solutions a ClimatePartner pri všetkých nabíjaniach v rámci služby Kia Charge bude zabezpečené, že sa použije príslušné množstvo tzv. záruk pôvodu elektrickej energie. Záruky pôvodu garantujú napájanie energiou z európskych veterných elektrární. Služba Kia Charge týmto podporuje najekologickejšie spôsoby výroby elektrického prúdu.

Pridajte sa k nám dnes a nabíjajte svoje Kia kdekoľvek a kedykoľvek.

Začíname