100% zielonej energii elektrycznej podczas każdego procesu ładowania.

Pojazdy elektryczne mogą być w pełni przyjazne dla środowiska tylko wtedy, gdy wspierają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dlatego staramy się, aby każdy proces ładowania był tak zrównoważony, jak to tylko możliwe.

Rozpocznij

image

Dlaczego ekologiczna energia elektryczna?

Aby uczynić elektromobilność prawdziwie zrównoważoną, konieczne jest uwzględnienie każdego elementu łańcucha wartości. Ładowanie jest jednym z najważniejszych czynników.
image

Promocja odnawialnych źródeł energii.

Kia Charge promuje zatem wykorzystanie energii odnawialnej i zapewnia, że w każdym procesie ładowania równoważna ilość zużytej energii jest przekazywana do sieci elektrycznej jako ekologiczna energia elektryczna. Wyrównanie ilości zużytej energii odbywa się poprzez tzw. świadectwa pochodzenia.
image

System scentralizowany.

Świadectwa pochodzenia są uznaną formą certyfikatów zielonej energii elektrycznej (tzw. Energy Attribute Certificates - EAC) w Europie, które poświadczają sposób i miejsce produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Dlatego są one również nazywane „aktem urodzenia” energii elektrycznej. Producenci energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii mogą uzyskać takie świadectwa pochodzenia, wydane przez niezależne organy rejestracyjne, dla tych ilości energii elektrycznej, którą wytwarzają i wprowadzają do sieci.
image

100% energii z wiatru.

Za pośrednictwem partnerów Digital Charging Solutions i ClimatePartner zapewnia się dla wszystkich procesów ładowania w ramach Kia Charge uzyskanie i zatwierdzenie odpowiedniej ilości tych świadectw pochodzenia. Wykorzystywane w tym celu świadectwa pochodzenia gwarantują dostarczanie energii elektrycznej z europejskich elektrowni wiatrowych. W ten sposób Kia Charge wspiera jeden z najbardziej przyjaznych dla środowiska sposobów wytwarzania energii elektrycznej.

Dołącz już dziś i naładuj Kia zawsze i wszędzie.

Rozpocznij