Zielona energia elektryczna podczas każdego procesu ładowania.

Pojazdy elektryczne mogą być w pełni przyjazne dla środowiska tylko wtedy, gdy wspierają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dlatego staramy się, aby każdy proces ładowania był tak zrównoważony, jak to tylko możliwe.

Rozpocznij

image

Dlaczego ekologiczna energia elektryczna?

Aby uczynić elektromobilność prawdziwie zrównoważoną, konieczne jest uwzględnienie każdego elementu łańcucha wartości. Ładowanie jest jednym z najważniejszych czynników.
image

Promocja odnawialnych źródeł energii.

Kia Charge promuje zatem wykorzystanie energii odnawialnej i zapewnia, że w każdym procesie ładowania równoważna ilość zużytej energii jest przekazywana do sieci elektrycznej jako ekologiczna energia elektryczna. Wyrównanie ilości zużytej energii odbywa się poprzez tzw. świadectwa pochodzenia.
image

System scentralizowany.

Świadectwa pochodzenia są uznaną formą certyfikatów zielonej energii elektrycznej (tzw. Energy Attribute Certificates - EAC) w Europie, które poświadczają sposób i miejsce produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Dlatego są one również nazywane „aktem urodzenia” energii elektrycznej. Producenci energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii mogą uzyskać takie świadectwa pochodzenia, wydane przez niezależne organy rejestracyjne, dla tych ilości energii elektrycznej, którą wytwarzają i wprowadzają do sieci.
image

Odnawialne źródła energii.

Nasi partnerzy Digital Charging Solutions i ClimatePartner zapewniają, że wszystkie zdarzenia związane z ładowaniem przy wykorzystaniu Kia Charge uzyskają i „anulują” (tj. oznaczą jako używane) odpowiednią ilość Świadectw Pochodzenia. Zastosowane tutaj Świadectwa Pochodzenia gwarantują, że energia elektryczna z europejskich elektrowni OZE trafiła do sieci. W ten sposób Kia Charge w pełni wspiera przyjazne dla środowiska sposoby wytwarzania energii elektrycznej.

Dołącz już dziś i naładuj Kia zawsze i wszędzie.

Rozpocznij