Ekologiczna energia elektryczna do procesów ładowania.

Pojazdy elektryczne mogą być przyjazne dla środowiska jedynie wtedy, gdy wspierają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dlatego też jesteśmy zobowiązani, aby tworzyć jak najbardziej zrównoważone sesje ładowania.

Rozpocznij

image

Dlaczego ekologiczna energia elektryczna?

Aby uczynić elektromobilność prawdziwie zrównoważoną, konieczne jest uwzględnienie każdego elementu łańcucha wartości. Ładowanie jest jednym z najważniejszych czynników.
image

Promocja odnawialnych źródeł energii.

Kia Charge promuje zatem wykorzystanie energii odnawialnej i zapewnia, że w każdym procesie ładowania równoważna ilość zużytej energii jest przekazywana do sieci elektrycznej jako ekologiczna energia elektryczna. Wyrównanie ilości zużytej energii odbywa się poprzez tzw. świadectwa pochodzenia.
image

System scentralizowany.

Świadectwa pochodzenia są uznaną formą certyfikatów zielonej energii elektrycznej (tzw. Energy Attribute Certificates - EAC) w Europie, które poświadczają sposób i miejsce produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Dlatego są one również nazywane „aktem urodzenia” energii elektrycznej. Producenci energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii mogą uzyskać takie świadectwa pochodzenia, wydane przez niezależne organy rejestracyjne, dla tych ilości energii elektrycznej, którą wytwarzają i wprowadzają do sieci.
image

Odnawialne źródła energii.

Wraz z naszymi partnerami uzyskujemy świadectwa pochodzenia dla procesów ładowania od Kia Charge i „anulujemy je” (tzn. oznaczamy jako użyte). Użyte tutaj świadectwa pochodzenia gwarantują, że prąd z elektrowni OZE trafia do sieci. W ten sposób Kia Charge wspiera przyjazne dla środowiska sposoby wytwarzania energii.

Dołącz już dziś i naładuj Kia zawsze i wszędzie.

Rozpocznij