100 % grønn strøm til hver ladeøkt.

Elbiler kan bare være helt miljøvennlige hvis de kan bruke fornybar energi. Derfor satser vi på å gjøre hver eneste lading så bærekraftig som mulig.

Kom i gang

image

Hvorfor grønn strøm?

For å gjøre elektrisk mobilitet helt bærekraftig er det viktig å ta hensyn til alle leddene i verdikjeden. Lading er en av de viktigste faktorene i denne forbindelsen.
image

Fremme av fornybare energityper.

Kia Charge fremmer derfor bruken av fornybare energikilder og sikrer at det for hver ladeøkt benyttes grønn strøm tilsvarende mengden av forbrukt energi levert til strømnettet. Denne utjevningen av den forbrukte energimengden skjer via opprinnelsesbevis.
image

Et sentralisert system.

I Europa er opprinnelsesbevis den etablerte formen for grønne el-sertifikater (såkalte Energy Attribute Certificates – EACs), som bekrefter hvordan og hvor strøm fra fornybare kilder blir produsert. De blir derfor også betegnet som strømmens “dåpsattest”. Strømprodusenter som produserer strøm fra fornybare energityper, kan få utstedt disse opprinnelsesbevisene fra uavhengige registreringskontorer for den strømmen de produserer og leverer til nettet.
image

100 % vindenergi.

Via partnerne Digital Charging Solutions og ClimatePartner, blir det sikret for alle ladinger via Kia Charge at den tilsvarende mengden av disse opprinnelsesbevisene blir brukt og fjernet. De opprinnelsesbevisene som benyttes til dette formålet, garanterer levering til strømnettet fra europeiske vindkraftanlegg. Dermed støtter Kia Charge en av de mest miljøvennlige formene for strømproduksjon.

Bli med i dag og lad din Kia hvor som helst, når som helst.

Kom i gang