Ekosähkö kaikilla latauskerroilla.

Sähköautot ovat ympäristöystävällisiä vain silloin, kun ne tukevat uusiutuvan energian käyttöä. Sen vuoksi pyrimme nyt tekemään jokaisesta latauskerrasta mahdollisimman kestävän.

Aloitetaan

image

Miksi ekosähköä?

Jotta sähköautoilusta tulee todella kestävää, on tärkeää kiinnittää huomiota auton käytön kaikkiin osa-alueisiin. Lataamien on tässä yksi tärkeimmistä tekijöistä.
image

Uudistuvien energialähteiden edistäminen.

Kia Charge edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja varmistaa, että jokaista latauskertaa kohti syötetään vastaava määrä ekosähköä sähköverkkoon. Tämä käytetyn energiamäärän tasaus tehdään niin kutsutuilla alkuperätakuilla.
image

Keskitetty järjestelmä.

Alkuperätakuut ovat Euroopassa vakiintunut vihreän sähkön sertifikaattimuoto (nk. Energy Attribute Certificates – EAC), jotka todistavat, miten ja missä uusiutuva energia tuotettaan. Niitä kutsutaan sen vuoksi sähkön “syntymätodistuksiksi”. Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuottajat voivat saada nämä alkuperätakuut riippumattomilta rekisteröintiviranomaisilta tuottamansa ja verkkoon syöttämänsä sähkön määrän osalta.
image

Uusiutuva energia.

Kumppanimme Digital Charging Solutions ja ClimatePartner varmistavat että kaikki lataustoiminnot Kia Charge saavat ja "peruuttavat" (eli merkitsevät käytetyksi) vastaavan määrän alkuperätakuita. Tässä käytetty alkuperätakuu takaa, että Euroopan uusiutuvan energian voimalaitosten sähkö on syötetty verkkoon. Näin Kia Charge tukee kaikin tavoin ympäristöystävällisiä sähköntuotantotapoja.

Liity tänään ja lataa Kia:si missä vain, milloin vain.

Aloitetaan