**TODO** more tariff
  **TODO** more tariff
  Teraz s akciou na KIA EV6 v predpredaji ! 1

  Plus

  Kia Charge Plus je pre vás vhodná, ak používate verejné nabíjacie stanice pravidelne a chcete využiť najvýhodnejšie ceny. Najlepšia voľba v prípade intenzívneho používania.

  Zákazníci nových vozidiel Kia EV6 v predpredaji:
  1 rok bez základného poplatku v tarife Kia Charge Plus + kredit na nabíjanie v sume 550 eur
  1

  Fixné poplatky

  Jednorazový aktivačný poplatok
  0,00 EUR
  Základný poplatok
  3,95 EUR / mesiac

  Domáce poplatky za nabíjanie

  Dobíjanie AC
  Ceny závisia od príslušných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Pred začatím nabíjania sa informujte o platných cenách.
  Dobíjanie DC 2
  Ceny závisia od príslušných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Pred začatím nabíjania sa informujte o platných cenách.
  IONITY
  0,79 EUR / kWh

  Doplnkové informácie

  Minimálne trvanie zmluvy 3
  dobu neurčitú
  Náhradná karta
  7,50 EUR
  Zelená elektrina
  V tejto tarife pochádza energie pre 100 % každej nabíjacej relácie zo zelenej elektriny. Zistite viac na stránke more.

  Nabíjanie v zahraničí

  Easy

  Kia Charge Easy sa pre vás dokonale hodí, ak na verejných nabíjacích staniciach nabíjate iba príležitostne. Dáva vám slobodu prístupu k väčšine nabíjacích staníc – bez akéhokoľvek mesačného predplatného

  Fixné poplatky

  Jednorazový aktivačný poplatok
  2,49 EUR
  Základný poplatok
  0,00 EUR / mesiac

  Domáce poplatky za nabíjanie

  Dobíjanie AC
  Ceny závisia od príslušných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Pred začatím nabíjania sa informujte o platných cenách.
  Poplatok za reláciu: 0,49 EUR
  Dobíjanie DC 4
  Ceny závisia od príslušných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Pred začatím nabíjania sa informujte o platných cenách.
  Poplatok za reláciu: 0,49 EUR
  IONITY
  0,79 EUR / kWh

  Doplnkové informácie

  Minimálne trvanie zmluvy 3
  dobu neurčitú
  Náhradná karta
  7,50 EUR
  Zelená elektrina
  V tejto tarife pochádza energie pre 100 % každej nabíjacej relácie zo zelenej elektriny. Zistite viac na stránke more.

  Nabíjanie v zahraničí

  Voliteľný balík(y), ktorý si môžete predplatiť po dokončení registrácie:

  IONITY Access

  IONITY Access
  Základný poplatok
  4,50 EUR / mesiac 
  Dobíjanie HPC
  0,52 EUR / kWh

  Počas 12 mesiacov získate zvýhodnené tarify na všetkých nabíjacích staniciach IONITY. Balíček po 12-tich alebo mesiacoch vyprší a nebude sa automaticky predlžovať.

  *Ceny nabíjania v iných krajinách sa môžu líšiť a určujú sa vždy podľa cien platných v čase nabíjania, ktoré môžete vidieť v aplikácii.

  IONITY Power

  IONITY Power
  Základný poplatok
  13,00 EUR / mesiac 
  Dobíjanie HPC
  0,29 EUR / kWh

  Počas 12 mesiacov získate zvýhodnené tarify na všetkých nabíjacích staniciach IONITY.

  *Ceny nabíjania v iných krajinách sa môžu líšiť a určujú sa vždy podľa cien platných v čase nabíjania, ktoré môžete vidieť v aplikácii.

  Všetky sadzby vrátane DPH.

  * Cenník a informačný list produktu
  Prevziať

  -

  1. Táto akcia sa vzťahuje na všetkých zákazníkov KIA EV6, ktorí si vozidlo zakúpili v predpredaji do 30/9/2021 a registrovali sa v Kia Charge do 31/12/2023. Zákazníci nového vozidla Kia EV6 s predrezerváciou sú pri rezervácii tarify Kia Charge Plus automaticky oslobodení od základného poplatku za tarifu Kia Charge Plus na dobu 12 mesiacov. Okrem toho im bude poskytnutý kredit na nabíjanie v sume 550 eur. Kredit na nabíjanie je možné uplatniť počas 12 mesiacov od začiatku platnosti zmluvy a platí len na dobíjanie na trhu v zmysle uzatvorenej zmluvy (Slovenská republika). Táto ponuka platí len jednorazovo pre model Kia EV6 zakúpený zákazníkom v predpredaji a nie je možné ju preniesť na iné vozidlá alebo osoby. V prípade zmeny tarify sa oslobodenie od základného poplatku v tarife Kia Charge Plus neprenáša. Inak platia bežné podmienky vybranej tarify Kia Charge.

  2. Zahŕňa aj ponuku HPC za ďalších poskytovateľov HPC vo fáze uvedenia na trh.

  3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a ktorákoľvek zo zmluvných strán ju môže vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou ku koncu mesiaca.

  4. Zahŕňa aj ponuku HPC za ďalších poskytovateľov HPC vo fáze uvedenia na trh.