Easy

Kia Charge Easy sa pre vás dokonale hodí, ak na verejných nabíjacích staniciach nabíjate iba príležitostne. Dáva vám slobodu prístupu k väčšine nabíjacích staníc – bez akéhokoľvek mesačného predplatného 1

Aktivačný poplatok 2,49 EUR
Základná cena 0,00 EUR / mesiac
Poplatok za reláciu 0,49 EUR
Dobíjanie AC 3 Individuálne nastavenie cien
Dobíjanie DC 2 3 Individuálne nastavenie cien
IONITY HPC 0,79 EUR / kWh

Voliteľné balíky

IONITY Power

13,00 EUR / mesiac
0,29 EUR / kWh*

Počas 12 mesiacov získate zvýhodnené tarify na všetkých nabíjacích staniciach IONITY. Balíček po 12-tich mesiacoch vyprší a nebude sa automaticky predlžovať.

* Ceny nabíjania v iných krajinách sa môžu líšiť a určujú sa vždy podľa cien platných v čase nabíjania, ktoré môžete vidieť v aplikácii.

Extras

Náhradná karta 7,50 EUR

* Cenník a informačný list produktu
Prevziať

Teraz s akciou na KIA EV6 v predpredaji !

Plus

Kia Charge Plus je pre vás vhodná, ak používate verejné nabíjacie stanice pravidelne a chcete využiť najvýhodnejšie ceny. Najlepšia voľba v prípade intenzívneho používania. 1

---

Zákazníci nových vozidiel Kia EV6 v predpredaji:
1 rok bez základného poplatku v tarife Kia Charge Plus + kredit na nabíjanie v sume 550 eur 4

Aktivačný poplatok 0,00 EUR
Základná cena 3,95 EUR / mesiac
Poplatok za reláciu 0,00 EUR
Dobíjanie AC 3 Individuálne nastavenie cien
Dobíjanie DC 2 3 Individuálne nastavenie cien
IONITY HPC 0,79 EUR / kWh

Voliteľné balíky

IONITY Power

13,00 EUR / mesiac
0,29 EUR / kWh*

Počas 12 mesiacov získate zvýhodnené tarify na všetkých nabíjacích staniciach IONITY.

* Ceny nabíjania v iných krajinách sa môžu líšiť a určujú sa vždy podľa cien platných v čase nabíjania, ktoré môžete vidieť v aplikácii.

Extras

Náhradná karta 7,50 EUR

* Cenník a informačný list produktu
Prevziať

Všetky sadzby vrátane DPH

1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a ktorákoľvek zo zmluvných strán ju môže vypovedať s mesačnou výpovednou lehotou ku koncu mesiaca.

2 Zahŕňa aj ponuku HPC za ďalších poskytovateľov HPC vo fáze uvedenia na trh.

3 Ceny sa môžu líšiť v závislosti od prevádzkovateľa nabíjacej stanice. Pred začiatkom nabíjania si skontrolujte platné ceny v aplikácii Kia Charge.

4 Táto akcia sa vzťahuje na všetkých zákazníkov KIA EV6, ktorí si vozidlo zakúpili v predpredaji do 30/9/2021 a registrovali sa v Kia Charge do 31/12/2023. Zákazníci nového vozidla Kia EV6 s predrezerváciou sú pri rezervácii tarify Kia Charge Plus automaticky oslobodení od základného poplatku za tarifu Kia Charge Plus na dobu 12 mesiacov. Okrem toho im bude poskytnutý kredit na nabíjanie v sume 550 eur. Kredit na nabíjanie je možné uplatniť počas 12 mesiacov od začiatku platnosti zmluvy a platí len na dobíjanie na trhu v zmysle uzatvorenej zmluvy (Slovenská republika). Táto ponuka platí len jednorazovo pre model Kia EV6 zakúpený zákazníkom v predpredaji a nie je možné ju preniesť na iné vozidlá alebo osoby. V prípade zmeny tarify sa oslobodenie od základného poplatku v tarife Kia Charge Plus neprenáša. Inak platia bežné podmienky vybranej tarify Kia Charge.