Easy

Plan KiaCharge Easy jest przeznaczony dla tych, którzy zwykle jeżdżą na krótkich dystansach i najczęściej ładowanie wykonują w domu. Zapewnia swobodę ładowania kiedykolwiek i gdziekolwiek chcesz – bez miesięcznych opłat abonamentowych. Idealny dla osób dojeżdżających do pracy w mieście i kierowców korzystających z pojazdów hybrydowych typu plug-in ¹

Opłata aktywacyjna 10,00 PLN
Opłata podstawowa 0,00 PLN / miesiąc
Karta zastępcza 30,96 PLN
Opłata za sesję 2,14 PLN
Ładowanie AC ³ Cena kalkulowana indywidualnie
Ładowanie DC ² ³ Cena kalkulowana indywidualnie
IONITY HPC 3,51 PLN / kWh

Ładowanie za granicą

Państwa
(Kliknij, aby zobaczyć stawki za ładowanie dla poszczególnych państw)
Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Włochy, Wielka Brytania

* Arkusz z cennikiem i danymi produktów
Pobierz

Plus

Plan KiaCharge Plus jest przeznaczony dla wszystkich, którzy ładują głównie na publicznych stacjach ładowania i chcą skorzystać z najlepszych cen od wielu dostawców usług ładowania. Najlepszy wybór dla intensywnego użytkowania – bez względu na to, czy używasz hybrydy typu plug-in czy samochodu elektrycznego. ¹

Opłata aktywacyjna 0,00 PLN
Opłata podstawowa 17,00 PLN / miesiąc
Karta zastępcza 30,96 PLN
Opłata za sesję 0,00 PLN
Ładowanie AC ³ Cena kalkulowana indywidualnie
Ładowanie DC ² ³ Cena kalkulowana indywidualnie
IONITY HPC 3,51 PLN / kWh

Ładowanie za granicą

Państwa
(Kliknij, aby zobaczyć stawki za ładowanie dla poszczególnych państw)
Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Włochy, Wielka Brytania

* Arkusz z cennikiem i danymi produktów
Pobierz

Advanced

Plan KiaCharge Advanced zapewnia pełną przejrzystość cen i podsumowanie wydatków. Płacisz stałą cenę na wszystkich publicznych stacjach ładowania w Twoim kraju, w zależności od prędkości ładowania. Idealna opcja dla tych, którzy jeżdżą na długich dystansach i intensywnie korzystają z usług publicznego ładowania. ¹

Opłata aktywacyjna 0,00 PLN
Opłata podstawowa 29,95 PLN / miesiąc
Karta zastępcza 30,96 PLN
Opłata za sesję 0,00 PLN
Ładowanie AC 1,38 PLN / kWh
Ładowanie DC ² 2,17 PLN / kWh
IONITY HPC 3,51 PLN / kWh

Ładowanie za granicą

Państwa
(Kliknij, aby zobaczyć stawki za ładowanie dla poszczególnych państw)
Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Włochy, Wielka Brytania

* Arkusz z cennikiem i danymi produktów
Pobierz

Wszystkie ceny zawierają VAT

1 Umowa jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia, począwszy od końca bieżącego miesiąca.

2 Obejmuje również ofertę ładowania HPC dla dodatkowych dostawców usług HPC w fazie wprowadzania usługi na rynek.

3 Ceny mogą się różnić w zależności od operatora stacji ładowania. Przed rozpoczęciem ładowania prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi cenami w aplikacji KiaCharge.