Den här webbplatsen drivs av Digital Charging Solutions GmbH (Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Tyskland).
Verkställande direktörer med befogenhet att företräda företaget: Jörg Reimann, Markus Bartenschlager, Thomas Menzel
E-post: se@kiacharge.com
Telefon: +46 8 124 115 33
Kontor och registerförande domstol: Berlin HRB 211155 B
Momsregistreringsnummer: SE502081367001

Tvistlösning utanför domstol
Oavsett vårt deltagande i en procedur för alternativ tvistlösning är vi underställda en lagstadgad skyldighet att informera dig om att Europeiska Kommissionens har skapat en plattform för tvistlösning på nätet (ODR), upprättad som en mekanism för lösning av konsumenttvister utanför domstol. Plattformen finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. DCS GmbH kommer inte att delta i tvistlösningsförfaranden inför en instans för lösning av konsumenttvister och är inte på något sätt ålagt att göra det.