Groene stroom voor elke laadsessie.

Elektrische voertuigen kunnen alleen volledig milieuvriendelijk zijn door het gebruik van hernieuwbare energie. Daarom zetten we ons in om elke laadsessie zo duurzaam mogelijk te maken.

Aan de slag

image

Waarom groene stroom?

Om elektrisch rijden duurzaam te maken, is het van essentieel belang rekening te houden met elk deel van de keten. Het laden is hier een van de belangrijkste factoren.
image

Bevordering van duurzame energie.

Kia Charge bevordert dus het gebruik van hernieuwbare energie en zorgt ervoor dat voor elke laadsessie een even grote hoeveelheid verbruikte energie als groene stroom aan het elektriciteitsnet wordt toegevoegd. Deze compensatie voor de hoeveelheid verbruikte energie vindt plaats via zogenaamde Garanties van Oorsprong.
image

Een gecentraliseerd systeem.

Garanties van oorsprong zijn de in Europa gevestigde vorm van groenestroomcertificaten (zgn. Energy Attribute Certificates – EACs) die certificeren hoe en waar stroom uit hernieuwbare energieën wordt geproduceerd. Ze worden daarom ook wel de 'geboorteakte' van elektriciteit genoemd. Producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen kunnen deze garanties van oorsprong door onafhankelijke registratie-instanties laten afgeven voor de hoeveelheid elektriciteit die ze produceren en aan het net leveren.
image

Hernieuwbare energie.

Onze partners Digital Charging Solutions en ClimatePartner zorgen ervoor dat alle laadsessies van Kia Charge een overeenkomstige hoeveelheid Garanties van oorsprong verkrijgen en 'annuleren' (d.w.z. markeren als gebruikt). De hier gebruikte Garanties van oorsprong garanderen dat elektriciteit uit Europese duurzame energiecentrales in het netwerk is ingevoerd. Op deze manier ondersteunt Kia Charge volledig een milieuvriendelijke manier van elektriciteitsopwekking.

Word vandaag nog lid en laad uw Kia overal, op elk moment.

Aan de slag