100% groene stroom voor elke laadsessie.

Elektrische voertuigen kunnen alleen volledig milieuvriendelijk zijn door het gebruik van hernieuwbare energie. Daarom zetten we ons in om elke laadsessie zo duurzaam mogelijk te maken.

Aan de slag

image

Waarom groene stroom?

Om elektrisch rijden duurzaam te maken, is het van essentieel belang rekening te houden met elk deel van de keten. Het laden is hier een van de belangrijkste factoren.
image

Bevordering van duurzame energie.

Kia Charge bevordert dus het gebruik van hernieuwbare energie en zorgt ervoor dat voor elke laadsessie een even grote hoeveelheid verbruikte energie als groene stroom aan het elektriciteitsnet wordt toegevoegd. Deze compensatie voor de hoeveelheid verbruikte energie vindt plaats via zogenaamde Garanties van Oorsprong.
image

Een gecentraliseerd systeem.

Garanties van oorsprong zijn de in Europa gevestigde vorm van groenestroomcertificaten (zgn. Energy Attribute Certificates – EACs) die certificeren hoe en waar stroom uit hernieuwbare energieën wordt geproduceerd. Ze worden daarom ook wel de 'geboorteakte' van elektriciteit genoemd. Producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen kunnen deze garanties van oorsprong door onafhankelijke registratie-instanties laten afgeven voor de hoeveelheid elektriciteit die ze produceren en aan het net leveren.
image

100% windenergie.

Via onze partners Digital Charging Solutions en ClimatePartner worden voor alle laadsessies binnen Kia Charge gezorgd dat er een overeenkomstige hoeveelheid van Garanties van Oorsprong toegewezen en gedevalueerd worden. De Garanties van Oorsprong die hiervoor gebruikt worden, garanderen het gebruik van elektriciteit uit Europese windkrachtcentrales. Daarmee ondersteunt Kia Charge een van de meest milieuvriendelijke manieren om elektriciteit op te wekken.

Word vandaag nog lid en laad uw Kia overal, op elk moment.

Aan de slag