De vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. Wij zullen uw gegevens zorgvuldig verwerken en gebruiken volgens de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Duitsland (“DCS”) biedt de klanten de Kia Charge-diensten aan en is daarom verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Welke gegevens verwerken wij over u, voor welk doel en hoelang worden deze gegevens opgeslagen?

De persoonlijke gegevens verzameld in verband met de overeenkomst of aanbieding van diensten worden verwerkt om de klanten gebruik te kunnen laten maken van de Kia Charge-diensten (bijv. opladen op een oplaadpunt), en om deze aan de klant te rekenen (art. 6 (1) (b) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Sluiten van contracten

In het kader van de overeenkomst worden de volgende types gegevens verwerkt:

 • Contactgegevens(bijv. naam, voornaam, adres, e-mailadres)
 • Accountgegevens(bijv. Kia Charge klantlogin, betalingsgegevens)
 • Voertuiggegevens(VIN)

De overeenkomstgegevens worden automatisch na afloop van de Kia Charge-overeenkomst gewist; betalingstransacties worden in het kader van wettelijke bepalingen na 10 jaar gewist.

Voor het gebruik van de Kia Charge-app heeft u een Kia-klantaccount nodig bij Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Duitsland, ingeschreven in het handelsregister op Amtsgericht Frankfurt am Main onder HRB 112541 ('Kia Connect GmbH'). Met het Kia-klantaccount kunt u zich inschrijven voor verschillende diensten van Kia Connect GmbH of derden (bv. websites of applicaties). Het dient als een centrale gebruikersaccount waarin u uw gegevens centraal kunt beheren. De gegevensverwerking die hiervoor nodig is, vindt plaats in het kader van de uitvoering van het contract (Art. 6 Par. 1 b) DSGVO). Voor de registratie zijn uw e-mail adres en een door u persoonlijk gekozen wachtwoord nodig. Zie het gedetailleerde privacy beleid van Kia Connect GmbH, dat van toepassing is op het Kia-klantaccount. U vindt ze onder https://connect.kia.com/nl/kia-connect-legal-document/

Dienstverlening

Voor het aanbieden van de Kia Charge-dienst door DCS worden de volgende persoonsgegevens verwerkt (art. 6 (1) (b) AVG):

 • een persoonlijk identificatienummer, dat aan de Kia Charge-kaart of een betreffend authenticatie-instrument gekoppeld is, dat de klant voor authenticatie bij de laadstations gebruikt;
 • informatie over het gebruik van de laadstations, die een enkele lading van de klant tonen (laaddetails);
 • de locatie van het laadstation waar de laadevenementen worden uitgevoerd, en de locatie van de klant door een kaart weer te geven voor een betere oriëntatie en voor correcte adressen (de locatie alleen voor zover een e-route-service wordt aangeboden en voor zover de klant de GPS-functie heeft geactiveerd in de Kia Charge app.
 • Alle andere gegevens die tijdens het oplaadproces worden verzameld.

DCS kan u de betreffende dienst niet verlenen als deze gegevens niet worden verstrekt en niet worden verwerkt. De verwerkte persoonsgegevens worden automatisch na 90 dagen gewist, tenzij ze langer nodig zijn voor het verlenen van een specifieke dienst.

Het verstrekken van voertuiggegevens van de klant is nodig voor de juiste afhandeling van de facturering van laadprocessen via onze dienstverlener. Het VIN-nummer is vereist om overeenkomstige contractuele relaties te identificeren.

In het kader van de overeenkomst schakelen wij leveranciers in die persoonsgegevens alleen na onze instructie en overeenkomstig onze opdracht verwerken.

Het waarborgen van productkwaliteit, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten

Naast het louter aanbieden van diensten, worden de genoemde gegevens ook voor kwaliteitsdoeleinden van de Kia Charge-diensten en voor ontwikkeling van vergelijkbare diensten verwerkt. Deze verwerking is in het wettelijk belang van DCS en Kia Motors Europe (KME), om de hoge klanteisen die gesteld worden aan bestaande producten en diensten te kunnen waarborgen en in staat te zijn om toekomstige wensen van onze klanten via nieuwe, nog te ontwikkelen producten en diensten te vervullen (art. 6(1)(f) AVG). De verwerking vindt plaats ter bescherming van de privésfeer van onze klanten, uitsluitend op een niet tot de klant herleidbare manier. Bovendien worden de contactgegevens gebruikt om directe reclame te sturen voor onze eigen, soortgelijke diensten of producten van DCS (Art. 6 (lid 1)(onder f) AVG). De klant zal per e-mail of via de app worden gecontacteerd. De klant heeft op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden van dergelijke reclame door gebruik te maken van onderstaande contactopties.

Ter verbetering van onze diensten kunnen ingelogde gebruikers laadstations van het DCS-netwerk beoordelen, eventueel van commentaar voorzien of door de gebruiker gegenereerde inhoud uploaden voor een bepaald laadstation (in het vervolg gezamenlijk "Beoordeling" genoemd). Deze beoordelingen worden door DCS samen met persoonsgegevens opgeslagen en uitsluitend voor verbetering van onze dienstverlening gebruikt.

DCS behoudt zich het recht voor de beoordelingen op de website, via de app alsmede via andere kanalen (in het vervolg "front-ends" genoemd) samen met de initialen van de klant weer te geven, zodat ook andere gebruikers hier toegang toe krijgen met het doel om de dienstverlening en klantervaring te verbeteren. Tevens is het mogelijk dat DCS de beoordelingen ter beschikking stelt aan de partners in het DCS-netwerk voor weergave in hun front-ends. Elk dergelijk gebruik van een beoordeling door DCS of een partner van het DCS-netwerk vindt, ter bescherming van de gegevens van de gebruiker, plaats in anonieme vorm, dus uitsluitend met gebruik van de initialen van de gebruiker en zonder andere persoonsgegevens, tenzij de gebruiker vooraf toestemming heeft gegeven voor enig ander gebruik.

Elke gebruiker kan via de instellingen in de desbetreffende front-ends op elk gewenst moment zijn of haar beoordeling van een laadstation verwijderen.

Wij analyseren ook uw gebruikersgedrag in onze mobiele apps. Dit heeft als doel de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze diensten aan te passen aan de wensen van onze klanten, ook in de context van de mobiele apps (art. 6(1)(f) AVG). Dit is een legitiem belang van DCS om te voldoen aan groeiende klantvraag. U heeft de mogelijkheid op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking in onze mobiele apps.

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt met betrekking tot gebruikersgedrag in onze mobiele apps:

 • Algemeen gebruik: Start- en einddatum van gebruik (datum en tijd), bezoekduur, gebruik van individuele functies, knoppen en paginaweergaven, zoekgedrag en zoektermen, gebruik van aanbiedingen zoals kortingscodes
 • Apparaatgerelateerde gegevens: Apparaattype, besturingssysteem, taalinstellingen, tijdzones, locatie, appinstellingen, appcrashes en andere fouten

In individuele gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven. Dit zijn bedrijven in de categorieën IT-diensten, logistiek, telecommunicatie, consulting, klantenondersteuning en aanmaningen. Deze kunnen zich ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, dus in derde landen. Sommige derde landen zijn door de Europese Commissie gecertificeerd als landen met een gegevensbescherming die vergelijkbaar is met de EER-norm door middel van zogenaamde adequaatheidsbesluiten. In andere derde landen waarnaar persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, is het echter mogelijk dat er geen uniform hoog niveau van gegevensbescherming is vanwege het gebrek aan wettelijke bepalingen. Als dit het geval is, zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming voldoende wordt gegarandeerd. Dit is mogelijk via bindende bedrijfsregels, standaard contractbepalingen uitgegeven door de Europese Commissie, certificaten of erkende gedragscodes. Daarnaast is de overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 49 par. 1 zin 1 lit. a AVG, op voorwaarde dat u deze toestemming vooraf hebt gegeven. Neem contact met ons op als u hier meer informatie over wilt hebben.

Reclamecommunicatie en marktonderzoek op basis van toestemming

Als u afzonderlijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en, indien nodig, worden doorgegeven aan derden overeenkomstig het bereik zoals beschreven in de toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden en/of marktonderzoek (art. 6(1)(a) AVG). Details hiervoor staan in de betreffende toestemmingsverklaring die op elk moment kan worden ingetrokken.

Wettelijke verplichting

DCS zal persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een wettelijke grond bestaat (art. 13(1)(c), art. 6(1)(c) AVG). DCS kan bijvoorbeeld verplicht zijn om gegevens aan een overheid te verstrekken.

Diensten van derden (Google Maps)

Om de correcte invoer van adressen te garanderen, hebben we via een API de dienst Google Maps van Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland) geïntegreerd in onze website. Google handelt namens ons in deze. Om de inhoud in uw browser te kunnen weergeven moet Google uw IP-adres ontvangen, anders kan Google u deze geïntegreerde inhoud niet verstrekken.

De wettelijke basis voor verwerking vloeit voort uit art. 6 (1) (b) van de AVG, d.w.z. wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de uitvoering van het contract. U kunt de Google Maps-service deactiveren en daarmee de gegevensoverdracht naar Google voorkomen door JavaScript te deactiveren in uw browser. We wijzen u er echter op dat u in dit geval de kaartweergave op onze pagina's niet zult kunnen gebruiken.

Google mag de van Maps verkregen informatie aan derden overdragen, indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking van de gegevens door Google Maps vindt u in het privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy: https://policies.google.com/privacy.

Naar wie sturen we uw persoonsgegevens?

We geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dit nodig is voor de contractuitvoering of wanneer u ons hiervoor expliciet de toelating hebt gegeven. Voor klanten met een “Kia-account” sturen we uw voertuiggegevens (VIN) door naar KME om na te gaan of u in aanmerking komt voor serviceondersteuning voor nieuwe voertuigen en voor facturering.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij beveiligen uw gegevens met de modernste middelen. Zo worden bijvoorbeeld de volgende veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen misbruik of andersoortige verwerking te beschermen:

 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt mogelijk voor een aantal gerechtigden voor de aangegeven doelen.
 • Verworven gegevens worden slechts in versleutelde vorm overgedragen.
 • Daarnaast wordt de toegang tot IT-systemen permanent bewaakt, om misbruik vroegtijdig te detecteren en te voorkomen.

Wij slaan uw persoonsgegevens uitsluitend op voor de termijn die voor het doel vereist is. Als gegevens voor meerdere doelen worden verwerkt, dan worden de gegevens automatisch gewist of opgeslagen in een vorm waarbij de informatie niet tot u traceerbaar is, zodra aan het laatst aangegeven doel is voldaan.

Contact met ons opnemen, uw rechten op gegevensbescherming en uw recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

U heeft het recht inzage te krijgen in en verwijdering of inperking van de verwerking van gegevens te verlangen en u kunt uw instemming intrekken. Neem hiervoor contact op met: Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Duitsland, E-Mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Als u de indruk heeft dat wij uw zorgen en klachten niet serieus nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie, dan kunt u een klacht indienen bij de verantwoordelijke instantie.

Voor zover de gegevensverwerking afhankelijk is van uw instemming kunt u deze op elk moment intrekken. Neem hiervoor contact op met: Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Duitsland, E-Mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com