Groene stroom voor laadsessies.

Elektrische voertuigen kunnen alleen milieuvriendelijk zijn als ze het gebruik van hernieuwbare energie ondersteunen. Daarom zetten we ons in om laadsessies zo duurzaam mogelijk te maken.

Aan de slag

image

Waarom groene stroom?

Om elektrisch rijden duurzaam te maken, is het van essentieel belang rekening te houden met elk deel van de keten. Het laden is hier een van de belangrijkste factoren.
image

Bevordering van duurzame energie.

Kia Charge bevordert dus het gebruik van hernieuwbare energie en zorgt ervoor dat bij laadsessies een even grote hoeveelheid verbruikte energie als groene stroom aan het elektriciteitsnet wordt toegevoerd. Deze compensatie voor de hoeveelheid verbruikte energie vindt plaats via zogenaamde garanties van oorsprong.
image

Een gecentraliseerd systeem.

Garanties van oorsprong zijn de in Europa gevestigde vorm van groenestroomcertificaten (zgn. Energy Attribute Certificates – EACs) die certificeren hoe en waar stroom uit hernieuwbare energieën wordt geproduceerd. Ze worden daarom ook wel de 'geboorteakte' van elektriciteit genoemd. Producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen kunnen deze garanties van oorsprong door onafhankelijke registratie-instanties laten afgeven voor de hoeveelheid elektriciteit die ze produceren en aan het net leveren.
image

Hernieuwbare energie.

Samen met onze partners verkrijgen we garanties van oorsprong voor laadsessies van Kia Charge en 'verwijderen' (d.w.z. markeren als gebruikt) ze. De garanties van oorsprong die hier worden gebruikt, garanderen dat elektriciteit uit hernieuwbare brandstofcentrales in het netwerk is ingevoerd. Op deze manier ondersteunt Kia Charge milieuvriendelijke vormen van energieopwekking.

Word vandaag nog lid en laad uw Kia overal, op elk moment.

Aan de slag