Algemene voorwaarden voor Kia Charge

1. Kia Charge

1.1. Onder deze algemene voorwaarden (‘AV’) levert Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Duitsland (‘DCS’) de klant informatieservices en toegangstechnologie voor oplaadinfrastructuur voor elektrische en plug-in hybrid voertuigen van Kia onder het merk ‘Kia Charge’ (‘Kia Charge Services’). Als een voorwaarde voor het gebruik van de Kia Charge-diensten is het noodzakelijk om een gratis Kia-account van Kia UVO Connected GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Germany aan te maken. Het gebruik van de term ‘klant’ in deze AV verwijst naar personen van elk geslacht.

1.2. De nieuwste versie van deze AV en de laatste informatie over beschikbare tarieven is te vinden op, kan worden gedownload en geprint vanaf de website www.kiacharge.com. Wijzigingen aan deze algemene bedrijfsvoorwaarden, een Kia Charge-contract dat daarop gebaseerd is en wijzigingen in de afgesproken tarieven met de klant door wetswijzigingen, jurisprudentie of marktcondities worden in overeenstemming met sectie 2.2 met uitdrukkelijke verwijzing naar de relevante wijzigingen in schriftelijke vorm gemeld aan de klant via het e-mailadres dat is verstrekt door de klant. Deze wijzigingen worden effectief als de klant niet binnen een periode van een maand na ontvangst van het bericht bezwaar aantekent. DCS informeert de klant over deze juridische consequenties aan het begin van deze periode. Bovenstaand proces is eveneens van toepassing voor veranderingen aan het met de klant overeengekomen tarief. 

1.3. DCS werkt samen met operators van oplaadstations (elk een ‘Kia Charge-partner’). De oplaadstations van Kia Charge-partner worden weergegeven op www.kiacharge.com, in de Kia Charge-app en via andere kanalen (hierna ‘Front Ends’) en zijn gemarkeerd om ze te onderscheiden van andere oplaadstations die geen deel uitmaken van het Kia Charge-netwerk. Deels kan deze informatie alleen worden geopend door in te loggen op het lidmaatschapsgedeelte.

1.4. De Kia Charge-diensten bestaan uit

a) het weergeven van Kia Charge-partneroplaadstations (in de vorm van statische informatie) en bepaalde informatie met betrekking tot het gebruik van deze Kia Charge-partneroplaadstations (zoals beschikbaarheid en prijzen in de vorm van dynamische informatie) in de Front Ends. Deze informatie is onderhevig aan de beperkingen zoals uiteengezet in sectie 5.4 hieronder.

b) opladen bij Kia Charge-partneroplaadstations na authenticatie (zie sectie 6.1) in combinatie met maandelijkse facturen inclusief een gedetailleerd overzicht van alle oplaadprocessen.

1.5. Details over de Kia Charge-diensten en het gebruik van deze diensten worden omschreven op www.kiacharge.com.

1.6. Duitsland kan op dit moment niet garanderen dat laadstationbeheerders landelijke dekking bieden voor laad- en betaaloplossingen die voldoen aan de ijkingswet. Wij maken voor onze diensten gebruik van gegevens aangeleverd door laadstationbeheerders. In sommige gevallen kan dit, onder anderen, leiden tot afwijkingen in de laad- en betaalbedragen. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

2. Afsluiten contract en bestellen

2.1. De klant kan de Kia Charge-diensten bestellen op www.kiacharge.com. De versie van de AV die de klant uitdrukkelijk geaccepteerd heeft op het moment van de bestelling van de Kia Charge-diensten (omdat de versie van tijd tot tijd kan worden veranderd in overeenstemming met sectie 1.2 hierboven) is van toepassing. DCS biedt de klant mogelijk extra services aan, bijvoorbeeld speciale toegangsvoorwaarden voor laadstations of om laatstations te gebruiken van externe laadpaalexploitanten (“pakketten”). De bepalingen in deze Algemene voorwaarden zijn voor dergelijke pakketten eveneens van toepassing. 

2.2. Klanten met een Kia-account kunnen zich registreren voor de Kia Charge-diensten op www.kiacharge.com door hun adres- en betaalgegevens in te zenden. Deze gegevens kunnen later worden omgezet of geüpdatet naar het Kia Charge-klantaccountgedeelte of via de klantenservice. Klanten die nog geen Kia-account hebben aangemaakt, moeten dit account aanmaken voor ze zich kunnen registreren voor de Kia Charge-diensten.

2.3. Alle ingediende informatie in het Kia Charge-klantaccountgedeelte, zoals betaalinformatie, adresgegevens en e-mailadressen, wordt automatisch beveiligd met moderne versleutelmethodes, bijv. het SSL-protocol (Secure Sockets Layer).

2.4. De betaling moet worden verricht met een creditcard of andere betaalmethode zoals aangeboden aan de Kia Charge-klant tijdens het registratieproces.

2.5. Aanbieding en afsluiting van een Kia Charge-contract

a) DCS stuurt een bindende aanbieding voor de levering van Kia Charge-diensten. Zodra de klant met een Kia-account zich heeft geregistreerd voor de Kia Charge-klantaccount en uitdrukkelijk de AV heeft geaccepteerd, kunnen de Kia Charge-diensten worden besteld. Het bestelproces wordt ook omschreven op www.kiacharge.com.

b) De klant kan fouten corrigeren door op ‘terug’ te klikken tijdens het registratieproces en de juiste input te geven. Voor het bevestigen van zijn bestelling wordt de klant met name voorzien van informatie over de toepasselijke prijzen van de Kia Charge-diensten.

c) Na het afronden van het Kia Charge-orderproces ontvangt de klant per e-mail een bestelbevestiging in combinatie met informatie over het respectievelijke tarief, de door de klant geaccepteerde AV en de informatie over zijn of haar recht op intrekking (zie sectie 2.7).

d) Het Kia Charge-contract is afgerond op het moment van afronding van het bestelproces.

e) De inhoud van het Kia Charge-contract wordt opgeslagen door DCS en kan worden teruggehaald of bewaard door de klant op www.kiacharge.com in het Kia Charge-klantaccountgedeelte.

2.6. Talen

Het Kia Charge-contract wordt afgesloten in de Nederlandse taal. Vertalingen van deze AV in andere talen zijn alleen voor informatiedoeleinden en zijn niet juridisch bindend.

2.7. Recht om het contract in te trekken

De klant heeft het recht om het Kia Charge-contract in te trekken binnen een periode van veertien dagen als hij of zij een klant is.

De klant wordt hierbij als volgt geïnformeerd over zijn of haar recht op intrekking:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Duitsland, tel. +31 30 899 3230, e-mail nl@kiacharge.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten of de levering van elektriciteit te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

(Einde van de informatie over het herroepingsrecht)

3. Kia Charge-kaart: Activering en deactivering van de Kia Charge-kaart

3.1. Het gebruik van de Kia Charge-diensten vereist het activeren van de Kia Charge-kaart. Als de klant al een Kia Charge-kaart heeft, kan hij/zij deze kaart activeren tijdens het registratieproces. Zo niet, stuurt DCS een Kia Charge-kaart naar de klant per post ter activering. Kia Charge-kaarten worden geactiveerd in de Kia Charge-klantaccount door het kaartnummer in te voeren en de gegevens te bevestigen. De klant ontvangt dan een bevestigingsmail. Activering van de Kia Charge-kaart kan tot 24 uur duren.

3.2. Bij sommige oplaadstations is authenticatie alleen mogelijk met de Kia Charge-app, welke beschikbaar is via de Apple Inc. App Store of de Google Play Store. Deze bevat een QR-codelezer. Voor de authenticatie is het inloggen met de inloggegevens vereist.

3.3. DCS blijft eigenaar van de Kia Charge-kaart. De klant moet zijn/haar Kia Charge-kaart en bijbehorende PIN-code nauwkeurig bewaren. De klant moet DCS direct informeren in het geval van verlies of diefstal van de Kia Charge-kaart (zie contactinformatie onder sectie 10). Daarnaast mag de klant ook contact opnemen met de klantenservice van Kia Charge om de Kia Charge-kaart te deactiveren. Het uitgeven van een vervangende kaart resulteert in bijkomende kosten voor de klant (zie toepasselijke prijzen op www.kiacharge.com).

4. Contracttermijn en -geldigheid

4.1. Het Kia Charge-contract heeft geen vaste termijn en kan bij elke partij schriftelijk worden beëindigd met een opzegtermijn van een maand, met ingang van het einde van een kalendermaand. Het beëindigingsbericht kan worden opgegeven in het klantenaccountgedeelte, per post of per e-mail; dit heeft geen invloed op het beëindigen van het contract per direct met een goede reden.

4.2. De Kia Charge-kaart en PIN zijn niet langer geldig zodra het contract is beëindigd en zullen worden geblokkeerd door DCS.

4.3. Mogelijk zijn andere bepalingen en opzegtermijnen van toepassing voor extra pakketten waarvoor de klant heeft ingeschreven.

5. Gebruik en beschikbaarheid van Kia Charge

5.1. De klant kan meer informatie verkrijgen over Kia Charge en technische gegevens over gebruik en beschikbaarheid op www.kiacharge.com. DCS levert de diensten in het land van verblijf van de klant, maar ook in andere landen in overeenstemming met sectie 9 hieronder.

5.2. Om de Kia Charge-diensten op de best mogelijke manier te gebruiken, is de aanwezigheid van de Kia Charge-app op een geschikt mobiel apparaat of toegang tot www.kiacharge.com vereist.

5.3. DCS streeft ernaar om toegang tot en gebruik van openbare oplaadinfrastructuur via Kia Charge-diensten uit te breiden en de groep van Kia Charge-partners te vergroten. DCS geeft echter geen verklaringen of garanties met betrekking tot de beschikbaarheid (juiste functionering, beschikbaarheid van elektriciteit of volledig opladen) van en de klant heeft geen enkel recht toegang te eisen tot bepaalde oplaadstations en/of -mogelijkheden. Er is, in het bijzonder, geen aanspraak op het behoud van oplaadinfrastructuur van dezelfde Kia Charge-partner.

5.4. In overeenstemming met sectie 5.5 geeft DCS geen verklaringen of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of juistheid van statische en/of dynamische informatie die wordt weergegeven via de Front Ends (zie sectie 1.4 a), inclusief maar niet beperkt tot, informatie over oplaadstations en/of hun beschikbaarheid. De klant, in het bijzonder, erkent dat zulke informatie wordt aangeleverd door derde partijen (bijv. Kia Charge-partners). Afgezien van dat feit controleert DCS de actualiteit en/of juistheid van de informatie steekproefsgewijs om zijn dienst constant te verbeteren. De overdracht van deze informatie is ook afhankelijk van de ontvangst op mobiele telefoniemasten van de respectievelijke netwerkoperators en kan worden gestoord door atmosferische omstandigheden, topografische omstandigheden, voertuigpositie en obstakels in de buurt (zoals bruggen en gebouwen, etc.).

5.5. In sommige landen zijn er tarieven beschikbaar, waarbij de prijzen voor een oplaadproces kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte oplaadstation (zie sectie 7.1). In zo'n tariefsysteem worden de actuele prijzen voor het betreffende oplaadstation weergegeven aan de klant in de Kia Charge-app, op voorwaarde dat de klant is ingelogd met zijn/haar eigen inloggegevens. In afwijking van sectie 5.4 garandeert DCS de juistheid van de weergegeven prijzen. Klanten met zo'n tarief zijn verplicht zich te informeren over de geldige prijzen voorafgaand aan het opstarten van het oplaadproces.

5.6. De Kia Charge Diensten die onder deze AV worden aangeboden kunnen alleen worden gebruikt voor het opladen van voertuigen van Kia.

5.7. Klanten mogen hun familieleden of hun medewerkers de Kia Charge-diensten (voornamelijk de Kia Charge-kaart) laten gebruiken, op voorwaarde dat de klant zulk gebruik niet in rekening brengt en dat de Kia Charge-diensten alleen worden gebruikt om het eigen voertuig van de klant op te laden. Voorafgaand aan zulk gebruik moet de klant de gebruiker informeren over de juiste behandeling van de oplaadstations. Elk ander gebruik van de Kia Charge-diensten door derde partijen vereist toestemming vooraf van DCS. De klant mag de Kia Charge-diensten niet gebruiken voor onwettige doeleinden of derde partijen toestaan dit te doen.

5.8. De klant zal zich strikt houden aan de handleidingen van het op te laden voertuig en gebruikte apparatuur of accessoires (bijv. oplaadkabel), en alle instructies en algemene voorwaarden van de Kia Charge-partners die worden weergegeven bij de oplaadstations met betrekking tot het gebruik van die oplaadstations. Het gebruik van oplaadkabels of andere apparatuur of accessoires die (i) niet zijn gecertificeerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (bijv. CE-certificatie), (ii) niet zijn goedgekeurd voor de betreffende auto of door de respectievelijke Kia Charge-partner in overeenstemming met de weergegeven instructies bij de oplaadstations of (iii) zijn beschadigd, is uitdrukkelijk verboden.

5.9. Oplaadstations die een waarschuwingsbericht of probleemrapport weergeven of die duidelijk beschadigd zijn, mogen niet worden gebruikt. In plaats daarvan verzoeken wij de klant vriendelijk DCS hieromtrent te informeren (zie contactgegevens in sectie 10).

5.10. De klant kan aansprakelijk worden gehouden voor enige opzettelijke schade die veroorzaakt wordt door misbruik of onjuist gebruik van de Kia Charge-kaart respectievelijk de Kia Charge-app als authenticatie-apparaat of voor het misbruik of onjuist gebruik van het oplaadproces in overeenstemming met de betreffende wetgeving.

6. Oplaadproces en authenticatie; maximale oplaad- en stilstandtijd; onderbrekingen

6.1. Over het algemeen worden klanten geauthentiseerd bij oplaadstations van Kia Charge-partners met de Kia Charge-kaart. Bij sommige oplaadstations is authenticatie ook mogelijk met of vereist dit het gebruik van de Kia Charge-app. Dit is vooral van toepassing op oplaadstations met een intercharge-symbool. Voor elk oplaadstation worden de beschikbare authenticatiemethodes weergegeven in de Kia Charge-app of op www.kiacharge.com.

6.2. De maximale, constant verbonden periode voor een enkel oplaadstation mag 24 uur niet overschrijden, of in geval van DC-laden (direct current laden) 4 uur (maximale oplaad- en stilstandtijd). Daarnaast moet de klant de openbare parkeerplaats zo snel mogelijk verlaten zodra het oplaadproces is afgerond of de maximale parkeerperiode is verstreken. Kosten die kunnen ontstaan voor DCS in verband met het overschrijden van maximale oplaad- of stilstandtijd en/of parkeerperiode, en kosten voor boetes of wegsleepdiensten in verband met illegaal parkeren, zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

6.3. De klant erkent dat storingen bij oplaadstations kunnen ontstaan door overmacht, zoals stakingen, uitsluitingen en officiële richtlijnen, maar ook door technische en andere maatregelen die moeten worden uitgevoerd op de apparatuur om te zorgen dat het correct functioneert of om de dienst te verbeteren (bijv. onderhoud, reparaties, software-updates van systemen). Storingen kunnen ook veroorzaakt worden door capaciteitsgebrek voor de korte termijn in verband met piekuren.

6.4. Met betrekking tot storingen en/of afwijkingen in de levering van elektriciteit als gevolg van een storing aan het netwerk (inclusief de verbinding met het netwerk) is DCS vrijgesteld van zijn/haar betreffende verplichtingen onder de Kia Charge-diensten. Dit is echter niet van toepassing wanneer DCS de levering zonder gerechtvaardigde reden onderbreekt. Op verzoek zal DCS met bekwame spoed de klant voorzien van informatie over zo'n schadelijke gebeurtenis en de oorzaak daarvan voor zover DCS zulke informatie heeft of zulke informatie met redelijke inspanningen beschikbaar kan maken.

7. Tarief; prijzen

7.1. De kosten voor Kia Charge en het gebruik van de services wordt bepaald door het overeengekomen tarief en wordt meestal als volgt samengesteld:

a) a)      een vast maandbedrag (afhankelijk van het overeengekomen tarief en voor sommige tarieven kan in het maandtarief al een gebruikstarief zijn inbegrepen (forfaittarief)), en

b) betalingen gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik voor individuele oplaadprocessen bij Kia Charge-partneroplaadstations (afhankelijk van het overeengekomen tarief), mogelijke transactietoeslagen en mogelijke roamingtoeslagen voor oplaadprocessen in roamingmarkten.

De respectievelijk geldende prijzen voor de afzonderlijke tarieven zijn te vinden in de prijslijst op de website of in de app onder de rubriek "Rechtliches" (Juridische informatie) > "Preisliste" (Prijslijst).

Stel u op de hoogte van de geldende prijzen voor u begint aan de laadsessie. In sommige landen zijn er tarieven beschikbaar, waarbij de prijzen voor een oplaadproces kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte oplaadstation (variabel tariefsysteem). In zo'n tariefsysteem worden de actuele prijzen voor het betreffende oplaadstation weergegeven aan de klant in de Kia Charge-app, op voorwaarde dat de klant is ingelogd met zijn/haar inloggegevens. Voor variabele tarieven is DCS bevoegd om de prijzen voor het daadwerkelijke gebruik van een oplaadstation aan te passen met het oog op de toekomst. De aangepaste prijzen worden weergegeven in de Kia Charge-app voor het betreffende oplaadstation. Klanten met zo'n tarief zijn verplicht zich te informeren over de geldige prijzen voorafgaand aan het opstarten van het oplaadproces.

7.2. Het maandelijkse basistarief wordt pas in rekening gebracht zodra de Kia Charge-kaart of, in het geval van een wijziging aan het tarief van het maandelijkse basistarief, zo'n gewijzigd tarief is geactiveerd door DCS en dan op een pro rata-basis voor de rest van de eerste maand.

7.3. De betalingen gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik worden in rekening gebracht voor elk oplaadproces van het begin (d.w.z. als de stekker in het oplaadpunt wordt gestoken) tot het eind (d.w.z. als de stekker uit het oplaadpunt wordt gehaald), gebaseerd op de actuele geldende prijzen in het betreffende land of bij het betreffende oplaadstation. Meer informatie over de prijzen voor roaming is te vinden in de prijslijst voor het betreffende tarief op www.kiacharge.com. Oplaadprocessen worden in rekening gebracht zoals vermeld in de prijslijst voor het toepasselijke tarief

7.4. Alle prijzen zijn inclusief btw. De informatie over de prijzen die van toepassing zijn in het betreffende tarief van de klant bij beëindiging van het contract, wordt per e-mail aan de klant gestuurd (zie sectie 2.5c).

7.5. In het geval dat er prijzen worden weergegeven bij een Kia Charge-partneroplaadstation en deze prijzen verschillen van de contractueel overeengekomen prijzen met de klant, gelden alleen de prijzen die zijn overeengekomen tussen de klant en DCS. Als een variabel tariefsysteem van toepassing is, brengt DCS de klant de prijzen (voor het daadwerkelijke gebruik) zoals weergegeven voor het betreffende oplaadstation bij het begin van het oplaadproces in de Kia Charge-app, in rekening.

7.6. Bij laadsessies in het buitenland (roaming) kunnen de aangegeven prijzen op het moment van de contractafsluiting afwijken. De klant is verplicht om zich voor het begin van een laadsessie in het buitenland te informeren over de geldende voorwaarden. Een aanwijzings- en mededelingsplicht volgens alinea 1.2 van deze algemene voorwaarden met de daar voorziene rechtsgevolgen is in deze gevallen niet van toepassing.

7.7. Bij laden in het buitenland in een andere valuta dan de Euro, ontstaan mogelijk schulden aan DCS in een vreemde valuta. Om de facturering van vreemde valuta zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de klant, is het DCS toegelaten om de schuld in de vreemde valuta om te zetten in Euro en aan de klant aan te rekenen in deze geconverteerde valuta in plaats van de vreemde valuta. De conversie voor een laadcyclus in een vreemde valuta is gebaseerd op de referentiewisselkoers van de Euro aangegeven door de Europese Centrale Bank op het einde van de vorige bankwerkdag voor de laadcyclus, die de klant kan opvragen op https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

7.8. DCS behoudt zich het recht voor om prijzen te verlagen voor bestaande en/of nieuwe contracten in gedefinieerde tijdsperiodes en voor gedefinieerde oplaadstations (zie sectie 7.1b) (speciale aanbiedingen).

7.9. Een wijziging van het tarief vereist een desbetreffende overeenkomst tussen partijen; de klant kan een wijziging van het tarief aanvragen via het internet op www.kiacharge.com.

8. Facturatie en betalingsvoorwaarden

8.1. De klant kan zijn/haar maandelijkse facturen ophalen via de Kia Charge-klantaccount op www.kiacharge.com, deze bevat een lijst voor alle maandelijkse kosten voor elke Kia Charge Provider en een gedetailleerde lijst met oplaadprocessen in de betreffende facturatieperiode met informatie over datum, locatie en duur. De klant wordt per e-mail geïnformeerd als er een nieuwe factuur beschikbaar is.

8.2. Gemaakte kosten per kalendermaand worden in rekening gebracht, volgens de tijdens het registratieproces in de Kia Charge-klantaccount gekozen betaalmethode, op de vierde werkdag van de volgende kalendermaand. Zakelijke klanten die betalen volgens factuur (zie sectie 2.4) moeten het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overmaken op de op de factuur vermelde rekening. Ondanks dat DCS ernaar streeft de Kia Charge-diensten normaliter in de volgende kalendermaand te factureren, kan Kia Charge dit niet garanderen (bijv. door late facturatie van Kia Charge-partners aan DCS).

8.3. De klant kan alleen bezwaar maken tegen vorderingen van DCS als de terugvordering onbetwist is, gebaseerd op intrekking van dit contract of daartoe een juridisch bindende grondslag bestaat. De klant mag alleen betalingen opschorten als dit is gebaseerd op vorderingen die voortvloeien uit het Kia Charge-contract.

8.4. Indien de klant achterstaat met zijn betalingen is het DCS toegelaten om het gebruik van Kia Charge door de klant te blokkeren.

9. Internationaal roaming

Op basis van het Kia Charge-contract mag de klant de Kia Charge-kaart respectievelijk de Kia Charge-app ook in andere landen dan het land van woonplaats gebruiken. De huidige lijst met landen is te vinden op www.kiacharge.com.

10. Contact opnemen

Voor algemene vragen over het Kia Charge-product, vragen over facturen, klantencontracten of Kia Charge-kaarten, maar ook voor technische problemen, in het bijzonder tijdens het oplaadproces, kan de klant contact opnemen met de klantendiensten voor het betreffende probleem, zoals aangegeven op internet op www.kiacharge.com.

11. Garantie

Wettelijke garantievoorwaarden zijn van toepassing.

12. Disclaimer

12.1. In het geval van geringe nalatigheid is DCS alleen aansprakelijk als het belangrijke verplichtingen heeft geschonden (materiële verplichtingen) zoals verplichtingen die geacht moeten worden specifiek aan DCS te zijn opgelegd in verband met de inhoud en het doel van het contract, of verplichtingen die de correcte uitvoering van het Kia Charge-contract mogelijk maken en waarvan de klant er op mag vertrouwen dat zulke verplichtingen gewoonlijk worden nageleefd. Zulke aansprakelijkheid is beperkt tot de typische schade die kan worden voorzien op het moment van het beëindigen van het contract.

12.2. De persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger, agenten en medewerkers van DCS voor enige schade die voortvloeit uit hun geringe nalatigheid wordt ook beperkt tot de mate zoals in de vorige paragraaf omschreven.

12.3. De aansprakelijkheid van DCS in het geval van kwaadwillige niet-openbaarmaking van een defect, of als gevolg van de aanname van een garantie of in overeenstemming met productaansprakelijkheidswetgeving blijft onaangetast. Aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in het geval van kwade opzet, grove nalatigheid, overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

12.4. DCS is geen operator van de oplaadstations en is niet aansprakelijk als operator. De klant erkent dat in geval van storing of onregelmatigheden in de levering van elektriciteit door een storing aan het netwerk (inclusief de verbinding met het netwerk) er vorderingen tegen de operator of het distributienetwerk kunnen zijn; DCS zal op verzoek claims en rechten tegen de operator van het distributienetwerk toewijzen en overdragen met betrekking tot een schade van de klant.

13. Informatie met betrekking tot bescherming persoonsgegevens en klantbescherming

13.1. DCS neemt de bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers van onze diensten serieus en respecteert de privacy van haar gebruikers wanneer zij persoonsgegevens verwerkt.

13.2. Meer informatie over gegevensverwerking, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging is te vinden in de kennisgeving gegevensbescherming.

14. Plaats van jurisdictie, bemiddeling en toepasselijk recht

14.1. Het Kia Charge-contract en alle juridische relaties gebaseerd op deze AV zijn onderhevig aan Duitse recht; het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten is niet van toepassing. Als de klant een consument is gaan bepalingen van dwingend consumentenrecht van de staat waarin de klant zijn/haar gewone verblijfplaats heeft boven het Duitse recht indien deze gunstiger zijn voor de klant.

14.2. De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle vorderingen voortvloeiend uit relaties met bedrijfseigenaren of bedrijven onder openbare wet is München, Duitsland. Als de klant een consument is en zijn/haar verblijfplaats of gewoonlijke verblijfplaats zich in de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland bevindt mag hij/zij ook een vordering in het land van verblijf indienen. Vorderingen van DCS tegen een consument kunnen enkel in het land van verblijf van de consument worden ingediend.

14.3. De Europese Commissie biedt een online dispuutoplossingsplatform: www.kiacharge.com. Als u iets onder onze aandacht wilt brengen, neem dan contact met ons op.

14.4. DCS neemt niet deel aan een procedures voor de oplossing van geschillen voor een consumentengeschillencommissie en is niet verplicht dit te doen.

Laatste revisie: Augustus 2021

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Duitsland

E-Mail: nl@kiacharge.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)


Kia Charge-contractnummer

Besteld op

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.