A Kia Charge szolgáltatás általános szolgáltatási feltételei

Meghatározások

A következő nagy betűvel kezdődő és idézőjelek között lévő szavak vagy kifejezések meghatározott kifejezések, amelyekhez a következő jelentések tartoznak ezekben az használati feltételekben.

"Töltési szolgáltatás": a "Kia Charge" név alatt értett töltési szolgáltatás, amellyel az ügyfél töltőállomásokat kereshet fel, ahol töltést végezhet, és amely kiszámlázza a töltési folyamatot.

"Töltési szolgáltatási fiók": az ügyfélfiók a töltési szolgáltatásnál.

"Töltési szolgáltatás ügyfélterület": annak a töltési szolgáltatásnak az ügyfélterülete, ahol az ügyfél láthatja a szerződését és a töltési adatokat, valamint a számlákat és a fiókbeállításokat.

"Töltési szolgáltatási szerződés": az általános felhasználási feltételek alapján létrejött megállapodás.

"Töltőkártya": a töltési szolgáltatás RFID-kártyája, amellyel az ügyfél a legtöbb töltőállomáson igénybe veheti a töltési szolgáltatást.

"Töltőalkalmazás": a töltési szolgáltatás alkalmazása, amellyel az ügyfél a legtöbb töltőállomáson igénybe veheti a töltési szolgáltatást.

"Töltési szolgáltatás webhelye": a töltési szolgáltatás https://www.kiacharge.com/web/kia-hu webhelye, ahol az ügyfél regisztrálhatja a töltési szolgáltatási fiókját.

"Töltési szolgáltatás tarifaoldal": a töltési szolgáltatás https://www.kiacharge.com/web/kia-hu/tariffs webhelye, ahol az ügyfél megtekintheti a töltési szolgáltatás tarifáit.

"Töltési szolgáltatási partner": azoknak a töltőállomásoknak a működtetője, amelyeket az ügyfél a töltési szolgáltatással elektromos járművek töltésére használhat.

1.  Töltési szolgáltatás

1.1. A jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) értelmében a Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Németország („DCS”) információs szolgáltatásokat és technológiát biztosít az ügyfélnek a Kia járművek töltési infrastruktúrájához való hozzáféréshez a „Kia Charge” márkanév alatt („Kia Charge szolgáltatások”). A Kia Charge szolgáltatások használatának előfeltétele, hogy rendelkezzen Kia-fiókkal a Kia UVO Connected GmbH-nál, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Németország. A jelen ÁSZF-ben alkalmazott „ügyfél“ kifejezés minden nemű személyre vonatkozik.

1.2. A jelen ÁSZF legfrissebb verziója és az aktuális díjszabás megtalálható, letölthető és kinyomtatható a töltési szolgáltatás webhelyéről. A jelen általános üzleti feltételeknek, az ezen az alapon kötött töltési szolgáltatási szerződéseknek a változásairól, valamint az ügyféllel közösen elfogadott díjszabások jogszabályok, esetjog vagy piaci feltételek módosulása miatti bármely változásáról az ügyfelet azon e-mail-címen fogjuk értesíteni szöveges formában, amelyet az ügyfél adott meg a 2.2. pontnak megfelelően, a vonatkozó változásokat megjelölő kifejezett hivatkozással. E változások akkor lépnek életbe, ha az ügyfél az értesítés kézhezvételét követő egy hónapon belül nem emel kifogást ezekkel szemben. E jogkövetkezményekről a DCS ezen időszak kezdetekor tájékoztatja az ügyfelet. A fenti eljárás az ügyféllel kötött megállapodásban rögzített díjszabást érintő módosítások esetén is érvényes.

1.3. A DCS a szolgáltatásait a töltőállomások üzemeltetőivel (a továbbiakban: a töltési szolgáltatási partnerekkel) együttműködésben biztosítja. A töltési szolgáltatási partnerek töltőállomásai megtalálhatók töltési szolgáltatás webhelyén, a töltőalkalmazásban és más csatornákon (a továbbiakban „elsődleges felületeken“) keresztül, amelyeket az elérhető töltési szolgáltatási hálózat részét nem képező egyéb töltőállomásoktól való megkülönböztetés érdekében kiemeltünk. Ez az információ egyes esetekben csak bejelentkezés után érhető el.

1.4. A töltési szolgáltatások az alábbiakat kínálják:

a)  a töltési szolgáltatási partnerek töltőállomásainak megjelenítése (statikus információként), valamint tájékoztatás ezeknek a töltőállomásoknak a használatáról (például a rendelkezésre állással és az árakkal) kapcsolatban, dinamikus információ formájában) az elsődleges felületeken. Erre az információra az 5.4 szakaszban megadott korlátozások érvényesek.

b)  azonosítást követően töltési lehetőség a töltési szolgáltatási partnerek töltőállomásainál, valamint az összes töltési folyamat részletes áttekintését tartalmazó havi számlázás (az azonosításról lásd a 6.1. pontot).

1.5. A töltési szolgáltatásról és a szolgáltatás igénybevételéről szóló információ a töltési szolgáltatás webhelyén találhatók.

1.6. Németország jelenleg nem garantál országos szintű lefedettséget olyan töltési és számlázási megoldásokkal, amelyek megfelelnek a töltőállomás-üzemeltetőkre vonatkozó kalibrálási törvénynek. Szolgáltatásunk során a töltőállomás-üzemeltetők által megadott adatokat használjuk. Egyes esetekben ez többek között a töltési és számlázási összegek közötti eltérésekhez vezethet. Kérjük, hogy kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot.

2.  Szerződéskötés és megrendelés

2.1. Az ügyfél a töltési szolgáltatást a töltési webhelyen rendelhetik meg. A töltési szolgáltatás megrendelésének időpontjában vagy egy későbbi időpontban az ügyfél által kifejezetten elfogadott ÁSZF-változat az irányadó. A DCS az ügyfélnek további szolgáltatásokat kínálhat, pl. speciális feltételeket a töltőállomások megközelítéséhez vagy töltőpont-üzemeltetők töltőállomásainak elérhetőségét (a továbbiakban: „csomagok“). Az ÁSZF ezen intézkedései értelemszerűen vonatkoznak az ilyen csomagokra.

2.2. A Kia Account-fiókkal rendelkező ügyfelek a töltési szolgáltatásra a töltési szolgáltatás webhelyén regisztrálhatnak a címük és a fizetési adataik megadásával. Ezeket az adatokat a későbbiekben az ügyfélfiókban és az ügyfélszolgálaton egyaránt módosíthatják. A Kia Account-fiókkal még nem rendelkező ügyfeleknek létre kell hozniuk egy ilyen fiókot a töltési szolgáltatásra történő regisztráció előtt.

2.3. A töltési szolgáltatás ügyfélfiók területére feltöltött minden adat, így a fizetési vagy bankkártya-információk, a lakcímadatok és az e-mail-cím korszerű titkosítási eszközökkel (például SSL (Secure Sockets Layer) biztonsági protokoll) automatikusan védett.

2.4. Fizetés teljesíthető bankkártyával vagy az ügyfél által a regisztráció során kiválasztott bármely más fizetési mód segítségével.

2.5. Ajánlattétel és a töltési szolgáltatási szerződés megkötése

a)  A DCS a töltési szolgáltatás nyújtására irányuló kötelező érvényű ajánlatot tesz. Miután a Kia Account-fiókkal rendelkező ügyfél regisztrált a töltési szolgáltatás ügyfél területén és egyértelműen elfogadta az ÁSZF-et, megrendelheti a töltési szolgáltatást. A rendelési folyamat ismertetése a töltési szolgáltatás webhelyén is megtalálható.

b)  Az ügyfél úgy korrigálhatja az általa bevitt hibás adatokat, hogy a regisztrációs folyamat során a „vissza” gombra kattint, majd korrigálja a beírt adatot. A megrendelés jóváhagyása előtt az ügyfél egyértelmű tájékoztatást kap a töltési szolgáltatások árairól.

c)  A töltési szolgáltatás megrendelésének lezárása után az ügyfél részére a rendszer e-mailben elküldi a megrendelés visszaigazolását az irányadó díjakkal, az ügyfél által elfogadott ÁSZF-fel, valamint az őt megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatással (lásd: 2.7. pont).

d)  A töltési szerződés a megrendelési folyamat befejezését követően jön létre.

e)  A töltési szolgáltatási szerződés tartalmát a DCS tárolja, és azt az ügyfelek letölthetik, illetve menthetik a töltési szolgáltatás webhelyének töltési szolgáltatás ügyfélterületén.

2.6. Töltési események felajánlása és teljesítése

f) A DCS lehetővé teszi ügyfelei számára az elektromos járművek a töltési szolgáltatási partner töltőállomásán történő feltöltését. A töltéshez az ügyfélnek töltési szolgáltatási szerződéssel kell rendelkeznie.

g)  A töltőállomás használatához az ügyfélnek a töltési alkalmazás, a töltőkártya vagy más eszköz használatával igazolnia kell, hogy jogosult a szolgáltatás igénybevételére.

h)  Az ügyfél az időpontok kiválasztásával határozhatja meg a töltési esemény kezdetének és befejezésének időpontját a töltési szolgáltatásnál és a töltőállomáson elérhető elsődleges felületen.

i)  A töltési esemény ára függ az aktuális díjszabástól vagy az ügyfél által választott díjszabástól. Egyes országokban és az ügyfél által választott tarifák esetében a töltésért a használat alapján fizetendő díjak az adott töltőállomástól függően változhatnak (vö.: 7.1 pont). Ebben a tarifarendszerben az ügyfél a töltési alkalmazásban látja a töltőállomás aktuális árait – a bejelentkezési adataival történő belépés után. Az 5.4 pont ellenére a DCS felelősséget vállal a megjelenített árak pontosságáért. Az ügyfélnek a töltés megkezdésekor egy megfelelő tarifával meg kell keresnie az aktuális árakat a töltési alkalmazással.

2.7. Nyelvek

A töltési szerződés angol nyelven jön létre. A jelen ÁSZF más nyelvekre lefordított változatai csupán tájékoztatási célt szolgálnak, és nem bírnak kötelező erővel.

2.8. A szerződéstől való elállás joga

A fogyasztónak minősülő ügyfelek tizennégy napon belül elállhatnak a töltési szolgáltatási szerződéstől.

Az ügyfeleket az alábbiakban tájékoztatjuk az elállási jogról:

Elállási jog

Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni ettől a szerződéstől.

Az elállási időszak érvényessége a szerződés megkötésétől számított 14 nap után jár le.

Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, akkor a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin (Németország), tel.: +36 1 690 0431, e-mail: hu@kiacharge.com). Ön felhasználhatja a mellékletben található elállásinyilatkozat-mintát (1. melléklet), ez azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak). A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli.

Ha Ön azt kérte, hogy az elállási időszakon belül kezdődjön meg a szolgáltatásnyújtás/a villamos energia biztosítása, akkor Önnek ki kell fizetnie számunkra a szerződésben meghatározott szolgáltatások összességével arányban álló, az e szerződéstől való elállása velünk való közlésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.

Az elállási jogról szóló tájékoztatás vége

3.  Töltőkártya: A töltőkártya aktiválása és inaktiválása

3.1. A töltési szolgáltatás igénybevételéhez a legtöbb töltőállomásnál aktív töltőkártya szükséges. Ha az ügyfél már rendelkezik töltőkártyával, azt a regisztráció folyamán aktiválhatja. Ha az ügyfélnek még nincs töltőkártyája, akkor a DCS azt postai úton küldi el aktiválás céljából. A töltőkártyák aktiválása az ügyfélfiókban történhet a kártyaszám megadásával és az adatok megerősítésével. Ezt követően az ügyfél visszaigazoló e-mailt kap. A töltőkártya aktiválása akár 24 órát is igénybe vehet.

3.2. Az azonosítás bizonyos töltőállomásokon kizárólag a töltőalkalmazással lehetséges, amely letölthető az Apple Inc. App Store vagy a Google Play Store alkalmazásáruházból, és tartalmaz egy QR-kód-olvasót is. Az azonosításhoz be kell jelentkezni a bejelentkezési adatok megadásával.

3.3. A töltőkártya a DCS tulajdona marad. Az ügyfélnek gondosan kell tárolnia a töltőkártyáját és a bejelentkezési adatait. A töltőkártya vagy a bejelentkezési adatok elvesztése vagy ellopása esetén az ügyfél haladéktalanul köteles értesíteni a DCS-t (az elérhetőségek a 10. pontban találhatók). Továbbá, az ügyfél felveheti a kapcsolatot a töltési szolgáltatás ügyfélszolgálatával a töltőkártya inaktiválása érdekében. A cserekártya kiállítása az ügyfél számára többletköltséggel jár (az irányadó árak a töltési szolgáltatás webhelyén találhatók).

4.  A szerződés időbeli hatálya és érvényessége

4.1. A töltési szolgáltatási szerződés határozatlan időre szól, és mindkét fél felmondhatja írásban, egy hónappal bármely naptári hónap vége előtt. A felmondás megtehető az ügyfélfiók területén, írásbeli értesítés vagy e-mail útján; mindez nem befolyásolja a szerződés alapos okkal, azonnali hatállyal történő felmondásához való jogot.

4.2. A szerződés megszűnése esetén a töltőkártya többé nem érvényes, és a DCS azt le fogja tiltani.

4.3. Az ügyfél által előfizetett kiegészítő csomagokra eltérő feltételek és értesítési időszakok lehetnek érvényesek.

5.  A töltési szolgáltatás használata és rendelkezésre állása

5.1. A töltési szolgáltatásról és a használattal és elérhetőséggel összefüggő műszaki adatokról szóló további tájékoztatás a töltési szolgáltatás weboldalán található. A DCS a szolgáltatást az ügyfél lakóhelye szerinti országban, valamint az alábbi 9. pontban meghatározott országokban.

5.2. A töltési szolgáltatás lehető legjobb módon történő használata érdekében az okostelefonon egy elérhető töltőalkalmazás és az ügyfélnek a bejelentkezési adataival történő regisztráció szükséges.

5.3. A DCS arra törekszik, hogy bővítse a töltési szolgáltatáshoz való hozzáférést és nyilvános töltőhálózat töltési szolgáltatásokon keresztül történő használatát, és hogy szélesítse a töltési szolgáltatási partnerek körét. Ennek ellenére a DCS semmiféle nyilatkozatot nem tesz és semmiféle szavatosságot nem vállal arra vonatkozóan, hogy egyes töltőállomások és/vagy töltési lehetőségek (a megfelelő működéshez, a teljes töltéshez szükséges áramellátáshoz) elérhetőek lesznek, és erre az ügyfelek nem tarthatnak igényt. Különösen lényeges, hogy azonos töltési szolgáltatási partnerek töltőhálózatának megtartására semmilyen igény nem támasztható.

5.4. Az 5.5. pont alkalmazásában a DCS semmiféle nyilatkozatot nem tesz és semmiféle szavatosságot nem vállal arra vonatkozóan, hogy az elsődleges felületeken közzétett statikus és/vagy dinamikus információ (lásd az 1.4. a) pontot) naprakész és/vagy helytálló, beleértve többek között, de nem kizárólagos jelleggel a töltőállomásokra és/vagy az elérhetőségükre vonatkozó információkat is. Az ügyfél e körben különösen tudomásul veszi, hogy ezen adatokat harmadik felek (például töltési szolgáltatási partnerek) szolgáltatják. Mindettől függetlenül a DCS szúrópróbaszerűen ellenőrzi az információk naprakész és/vagy helytálló voltát annak érdekében, hogy a szolgáltatását folyamatosan fejlessze. Ezen információ továbbítása az adott hálózatüzemeltető által kezelt mobiltelefon-antennák vételétől is függ, és befolyásolhatják légköri, földrajzi tényezők, a gépjármű helyzete és a közelben található akadályok (például hidak, épületek stb.).

5.5. A megállapodásban rögzített díjszabás függvényében az árak az igénybe vett töltőállomások esetében eltérhetnek (lásd a 7.1. pontot). E díjszabás keretében az adott töltőállomás aktuális árai megjelennek az ügyfél számára a töltőalkalmazásban, ha a bejelentkezési adatai megadásával belépett a felületre. Az 5.4. pontban foglaltaktól eltérően, a DCS szavatosságot vállal a közzétett árak helyességéért. Az e díjszabás alá eső ügyfelek még a töltés megkezdése előtt kötelesek tájékozódni az érvényben lévő árakról.

5.6. A jelen ÁSZF hatálya értelmében nyújtott Kia Charge töltési szolgáltatások kizárólag a Kia márkájú gépjárművek töltéséhez vehetők igénybe.

5.7. Az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy a töltési szolgáltatás (különösen a töltőkártya) igénybevételét átengedjék a családtagjaik, illetve a munkavállalóiknak, feltéve, hogy ezért nem számolnak fel díjazást, és hogy a töltési szolgáltatásokat kizárólag az adott ügyfél saját gépjárművéhez használják. A használatot megelőzően az ügyfél köteles felvilágosítani a gépjármű használóját a töltőállomások rendeltetésszerű használatáról. A töltési szolgáltatások ettől eltérő, harmadik felek által történő igénybevételéhez a DCS előzetes hozzájárulása szükséges. Az ügyfél nem használhatja a töltési szolgáltatásokat jogellenes célok érdekében, és ezt harmadik felek számára sem teheti lehetővé.

5.8. Az ügyfél köteles szigorúan betartani a feltölteni kívánt gépjármű és az esetlegesen használt berendezések és tartozékok (például töltőkábel) kezelési útmutatójában foglaltakat, valamint a töltési szolgáltatási partnerek által a töltőállomásokon az adott töltőállomás használata kapcsán kifüggesztett utasításokat és használati feltételeket. Szigorúan tilos az olyan töltőkábel, berendezés, illetve tartozék használata, amely (i) nem rendelkezik az irányadó jogszabályok és előírások szerinti tanúsítvánnyal (például CE-tanúsítással), (ii) az adott gépkocsihoz vagy a töltőállomásokon kifüggesztett utasítások értelmében az adott töltési szolgáltatási partner által nincs jóváhagyva, vagy (iii) megrongálódott. Az ügyfélnek kell meggyőződnie arról, hogy a töltési szolgáltatás minden használója rendelkezik a megfelelő készségekkel, és figyelmesen jár el a töltőállomáson történő töltés közben.

5.9. A figyelmeztető üzenetet, hibajelentést kijelző, illetve szemmel láthatóan sérült töltőállomások nem használhatók. Ilyen esetben kérjük, hogy forduljon a DCS-hez (az elérhetőségek a 10. pontban találhatók).

5.10.  Az irányadó jogszabályok értelmében a töltőkártya, illetve a töltőalkalmazás azonosítóeszközként való visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű, felróható használatáért az ügyfél felelősséggel tartozik, csakúgy, mint a töltési folyamat visszaélésszerű, illetve nem rendeltetésszerű használatáért is.

6.  Töltési folyamat és azonosítás; maximális töltési és állásidő; üzemszünetek

6.1. Fő szabályként az ügyfelek töltési szolgáltatási partner általi azonosítása a töltőállomáson a töltőkártyával történik. Egyes töltőállomásokon azonban lehetőség van vagy szükség lehet a töltőalkalmazás használatára is. Ez a rendelkezés különösen az intercharge emblémával ellátott töltőállomásokra érvényes. Az egyes töltőállomásokon alkalmazott azonosítási módszerek megtalálhatók a töltőalkalmazásban vagy a töltési szolgáltatás webhelyén.

6.2. Az egy töltőállomáson engedélyezett folyamatos töltés időtartama nem haladhatja meg a 24 órát, egyenárammal történő töltés esetén pedig a 4 órát (maximális töltési és állásidő). Ezenkívül az ügyfél haladéktalanul köteles elhagyni a nyilvános parkolóhelyet, amint a töltési folyamat befejeződött, vagy amikor a megengedett várakozási idő lejárt. A maximális töltési és állásidő és/vagy parkolási idő túllépése, valamint a jogosulatlan várakozás miatt kiszabott bírságok, illetve elvontatás miatt a DCS részéről esetlegesen felmerülő költségek az ügyfél részére továbbszámlázásra kerülnek.

6.3. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a töltőállomások esetén – vis maior (például sztrájk, kizárás és hivatalos előírások), valamint a berendezés rendeltetésszerű működése, illetve a szolgáltatások fejlesztése (például karbantartás, javítás, rendszerszintű szoftverfrissítés) érdekében szükséges műszaki és egyéb beavatkozások elvégzése miatt – előfordulhatnak üzemszünetek. Az üzemszünet emellett kiterjed a csúcsidőszakban rövid időre bekövetkező kapacitáshiányra is.

6.4. Abban a mértékben, amennyiben az áramszolgáltatást érintő üzemszünet és/vagy üzemzavar a hálózat működésének zavarából ered (a hálózathoz való csatlakozást is beleértve), a DCS mentesül a töltési szolgáltatás körében fennálló, érintett kötelezettségei alól. Az előző rendelkezés azonban nem irányadó, ha és amennyiben a DCS a szolgáltatás nyújtását indokolatlanul szakítja meg. Erre irányuló felhívás esetén a DCS haladéktalanul köteles az ügyfelet tájékoztatni a káreseményről és annak okáról, ha és amennyiben ez az információ a rendelkezésére áll vagy azt észszerű erőfeszítések árán be tudja szerezni.

7.  Díj és árszabás

7.1. A töltési szolgáltatás és a szolgáltatások használatának díját külön megállapodás szabályozza, és általában a következők szerint határozható meg:

j)  fix összegű havi díj (a megállapodott tarifától függően, egyes tarifákban a havi alapdíj már tartalmazhat bizonyos díjakat a használatra vonatkozóan (átalánydíjas tarifák)

k)  fizetések a töltési szolgáltatási partnerek töltőállomásain megvalósult egyes töltési folyamatokkal összefüggő tényleges használat után járó díjak alapján (a megállapodás szerinti tarifától függően), a töltési folyamatok után járó lehetséges tranzakciós költségek és roaming piacok esetén a lehetséges roaming díjak alapján.

Az egyes tarifák aktuális árai megtalálhatók az árlistában a webhelyen, vagy az appon a "Jogi tudnivalók" > "Árlista" részben. Kérjük, ellenőrizze az érvényes árakat a töltőalkalmazásban, mielőtt a töltést megkezdi. Az adott töltőállomás töltési folyamatára vonatkozó érvényes aktuális árakat az ügyfél a töltőalkalmazásban láthatja, amennyiben az ügyfél bejelentkezett a bejelentkezési adataival. A változó tarifák esetében a DCS jogosult az árakat a töltőállomás aktuális kihasználságának megfelelően a későbbiekben módosítani és ezeket alkalmazni. Az ilyen tarifájú ügyfelek maguk kötelesek tájékozódni a vonatkozó árakról a töltési folyamat megkezdése előtt.

7.2. A havi alapdíj kizárólag a töltési szolgáltatási szerződés megkötését követően, illetve a havi alapdíjas díjszabásra történő áttérés esetén a díjszabás változásának DCS általi aktiválása időpontjában, majd ezt követően az első hónap hátralévő részére időarányosan kerül kiszabásra.

7.3. A tényleges használaton alapuló díjak minden egyes töltési folyamat esetén annak kezdetétől (azaz a töltőponthoz való csatlakoztatás pillanatától) annak befejezéséig (azaz a csatlakozó töltőpontból történő kihúzásáig), az adott országban vagy az adott töltőállomáson az adott időpontban érvényes áron kerülnek felszámításra. A roamingdíjakkal kapcsolatos további információ megtalálható az adott díjszabásra vonatkozó árlistában vagy a töltési szolgáltatás webhelyén. A töltési folyamatért felszámított díj megállapítása az adott díjszabásra vonatkozó árlistával összhangban történik.

7.4. Minden ár tartalmazza az áfát. A szerződés megkötésekor az ügyfélre vonatkozó díjszabáson belül érvényes árakkal kapcsolatos tájékoztatást az ügyfél e-mailben kapja meg (lásd a 2.5c pontot).

7.5. Ha bármelyik partner töltőállomáson kifüggesztettek egy árlistát, az azon szereplő árak eltérhetnek az ügyféllel kötött szerződésben rögzített áraktól; ilyen esetben csak a DCS és az ügyfél megállapodásában rögzített árak érvényesek.

Ha változó tarifa van érvényben, akkor a DCS az ügyfél számláját az adott töltőállomáson a töltési folyamatnak a töltőalkalmazásban történő megkezdésekor látható aktuális árakkal fogja megterhelni (az aktuális használatért).

7.6. A külföldi töltések díjai (roaming) eltérhetnek a szerződés megkötésekor felajánlott díjaktól. Az ügyfél köteles tájékozódni a az aktuális feltételekről, mielőtt külföldön töltést kezdeményez. A jelen ÁSZF 1.2 szakasza értelmében a tájékoztatás és az értesítés kötelezettsége, valamint az azokból fakadó jogi következmények ilyen esetekre nem vonatkoznak.

Külföldön történő töltés esetén Magyarország pénznemétől eltérő pénznemben keletkezhet tartozás a DCS felé (idegen deviza). Annak érdekében, hogy a lehető legegyszerűbbé tegyük az idegen devizák számlázását az ügyfél számára, a DCS jogosult az idegen pénznemű kintlévőségeket átváltani Magyarország pénznemére, és ezt az átváltott összeget követelheti az ügyféltől az idegen pénznem helyett. Egy idegen pénznemben történő töltés esetén az átváltás alapja az eurónak az Európai Központi Bank által a töltést megelőző banki munkanap végén alkalmazott referencia keresztárfolyama, amelyről az ügyfél itt tájékozódhat:

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.7. A DCS fenntartja a jogot, hogy a meglévő és/vagy új szerződések vonatkozásában meghatározott időszakokban és meghatározott töltőállomások vonatkozásában leszállítsa az árakat (lásd a 7.1b) pontot) (különleges ajánlatok).

7.8. A díjszabás módosítása kizárólag a felek erre irányuló megállapodásával lehetséges, azzal, hogy a díjszabás módosítását az ügyfél online úton, a töltési szolgáltatás webhelyén igényelheti.

8.  Számlázási és fizetési feltételek

8.1. Az ügyfelek a havi számláikat letölthetik a töltési szolgáltatás webhelyén keresztül az ügyfélfiókjukból, ahol megtalálható az adott számlázási időszakon belül megvalósult töltési folyamatok tételes, dátummal, helyszínnel és időtartammal ellátott felsorolása. Az új számla érkezéséről az ügyfél e-mailben kap értesítést.

8.2. A naptári hónap folyamán felmerült költségek felszámítására a töltési szolgáltatás ügyfélfiókjába történő regisztráció során kiválasztott fizetési módnak megfelelően kerül sor, a tárgy hónapot követő naptári hónap negyedik munkanapján.

8.3. Az ügyfél rendezetlen ellenköveteléseinek a DCS követeléseibe történő beszámítása csak akkor lehetséges, ha azt a DCS nem vitatta, az a jelen szerződéstől való elálláson alapul, illetve ha erre jogi szempontból kötelező erejű joga van. Az ügyfél a kifizetést csupán akkor tarthatja vissza, ha erre a töltési szolgáltatási szerződés alapján jogosult.

8.4. Ha az ügyfél a fizetésekkel kapcsolatban valamilyen hibát vét, a DCS jogosult letiltani a töltési szolgáltatás használatát az ügyfél számára.

9.  Nemzetközi roaming (barangolás)

A töltési szolgáltatásra irányadó szerződés alapján az ügyfél más országokban ugyanúgy használhatja a töltőkártyát, illetve a töltőalkalmazást, mint a saját országában. Az országok aktuális listája megtalálható a töltési szolgáltatás webhelyén.

10. Elérhetőség

A termékkel, a számlákkal, az ügyfelek szerződéseivel vagy a töltőkártyákkal kapcsolatos általános kérdésekkel, valamint (különösen a töltési folyamat során felmerülő) műszaki problémákkal kapcsolatban az ügyfelek a töltési szolgáltatás webhelyén megadott elérhetőségeken keresztül tudják felvenni velünk a kapcsolatot.

11. Szavatosság

11.1.  A jogviszonyra a jogszabályban rögzített szavatossági rendelkezések érvényesek.

12. A felelősség korlátozása

12.1.  Enyhe gondatlanság esetén a DCS felelőssége kizárólag a lényeges (alapvető) szerződéses kötelezettségek, így a töltési szolgáltatási szerződés tartalma és célja értelmében kifejezetten a DCS-t terhelő, továbbá olyan kötelezettségek megszegéséért áll fenn, melyek lehetővé teszik a töltési szolgáltatási szerződés szerződésszerű teljesítését, illetve amelyek betartására az ügyfél általánosságban számíthat. Ez a felelősség a töltési szolgáltatási szerződés megkötésének időpontjában előre látható jellemző károkra korlátozódik.

12.2.  A DCS törvényes képviselőit, megbízottjait és munkavállalóit az általuk tanúsított enyhe gondatlanságból eredő bármilyen kárért terhelő személyes felelősség szintén az előző pontban meghatározott korlátozás hatálya alá esik.

12.3.  DCS valamely hiba rosszhiszemű elhallgatása esetén fennálló, illetve általa vállalt jótállásból eredő vagy termékfelelősség alapján fennálló felelősségét e rendelkezések nem érintik. A felelősség korlátozására irányadó rendelkezések rosszhiszemű szándékosság, súlyos gondatlanság, testi sérülés, illetve egészségkárosodás esetén nem irányadók.

12.4.  A töltőállomásokat nem a DCS üzemelteti, és ekként üzembentartói felelőssége sem áll fenn. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy (a hálózathoz való csatlakozást is beleértve) a hálózat működésének zavarából eredő, áramszolgáltatást érintő üzemszünet esetén igények merülhetnek fel az elosztóhálózat üzemeltetőjével szemben. Ilyen esetben – erre irányuló felhívás esetén – a DCS az ügyfélre engedményezi az őt az elosztóhálózat üzemeltetőjével szemben megillető jogokat és igényeket.

13. Az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás

13.1.  A DCS komolyan veszi a felhasználók személyes adatainak védelmét, és tiszteletben tartja a felhasználók személyes adatainak titkosságát azok feldolgozása során.

13.2.  Az adatfeldolgozásról, az adatvédelemről és az adatok biztonságáról további információk az adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

14. A jogviták elbírálására illetékes fórum, közvetítői eljárás és irányadó jog

14.1.  A töltési szolgáltatási szerződésre, valamint a jelen ÁSZF-en alapuló jogviszonyra Németország törvényei az irányadóak azzal a kikötéssel, hogy a felek kizárják az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó egyezmény alkalmazhatóságát. Fogyasztónak minősülő ügyfelekre a szokásos tartózkodási helyük szerinti állam kötelező fogyasztóvédelmi szabályai az irányadók a német joggal szemben, amennyiben az előbbiek az ügyfélre nézve kedvezőbbek.

14.2.  A közjog hatálya alá tartozó vállalkozások tulajdonosaival vagy társaságokkal fennálló jogviszonyból eredő jogviták elbírálásának helye minden esetben München, Németország. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) vagy Svájc területén állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztónak minősülő ügyfelek szintén érvényesíthetik az igényüket a lakóhelyük szerinti országban. A DCS fogyasztókkal szemben támasztott igényei kizárólag a fogyasztó lakóhelye szerinti országban érvényesíthetők.

14.3.  Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot működtet, amelynek elérhetősége: www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Amennyiben szeretné egy problémára felhívni a figyelmünket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

14.4.  A DCS nem veti alá magát fogyasztói békéltető testületi eljárásoknak, és erre nem is köteles.

Utolsó verzió: 2022. március

1. melléklet: Elállási nyilatkozat mintája

Elállási nyilatkozat mintája

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Németország

e-mail: hu@kiacharge.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat (*) az alábbi szolgáltatás tekintetében:


A töltési szolgáltatás szerződésszáma

Megrendelés dátuma

Fogyasztó(k) neve

Fogyasztó(k) címe

A fogyasztó(k) aláírása (csak írásban történő értesítés esetén)

Dátum

(*) A nem kívánt rész törlendő.